Regionale mangfoldsprisen 2021 til to Viken-bedrifter

Gratulerer til «Sisters in Business AS» og «Nordic Choice Quality Hotel Sarpsborg» som mottar årets regionale mangfoldspris, i henholdsvis kategorien små og mellomstore/store bedrifter. Begge bedriftene viser at mangfold i arbeidslivet lønner seg og har plass til de som ellers ikke har så lett for å komme inn i arbeidslivet.

Sisters sin Business AS er en sosial entreprenør som skaper arbeid for kvinner med innvandrerbakgrunn gjennom lokal tekstilproduksjon, og Quality Hotel Sarpsborg ivaretar mangfoldet i virksomheten gjennom målrettet rekruttering og karriereoppfølging. Begge virksomhetene er lokalisert i Viken.

Dette er to verdige vinnere, som på hver sin relevante og flotte måte gjør en forskjell når det kommer til et mangfoldig arbeidsliv. Deres erfaringer bør også kunne ha overføringsverdi til andre virksomheter og FORNØYD: Fylkesråd for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad Morten Brakestad bransjer, og bidrar således til et bedre samfunn også ut over egen virksomhet og egne ansatte som er viktig nok i seg selv. Gratulerer så mye, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring  og tannhelse i Viken fylkeskommune.

I juryens uttalelse heter det:

Sisters in Business AS - vinner innenfor kategorien små virksomheter:

Sisters in Business AS vant mangfoldsprisen 2021 i kategorien små virksomheter - Klikk for stort bilde Sisters in Business AS   «Virksomheten er en unik arbeidsplass da den gir muligheter til de som ellers ikke nødvendigvis ville kommet inn i arbeidslivet. Sisters in Business får kvinner med innvandrerbakgrunn og liten eller ingen utdannelse ut i arbeid, slik at de kan forsørge seg selv. Mulighetene virksomheten tilbyr er viktig integreringsarbeid. De ansatte får fulltidsstillinger og ivaretas også utover vanlig arbeidstid. Ledelsen ser den enkelte og gir muligheter, basert på evner og interesser. Virksomheten samarbeider godt med NAV, kommuner og næringslivet, bl.a. IKEA. Den har vist seg levedyktig under pandemien og utvider stadig på en bærekraftig måte. Sisters in Business er en arbeidsplass som viser at mangfold lønner seg. Vi gratulerer!»

Nordic Choice Quality Hotel Sarpsborg – vinner innenfor kategorien mellomstore virksomheter:

«Virksomheten er en mangfoldig arbeidsplass der de ansatte ivaretas på en forbilledlig måte. Det er etablert gode og ryddige forhold, og detTre menn og tre damer fra Nordic Choice Quality Hotel Sarpsborg - Klikk for stort bilde Nordic Choice Quality Hotel Sarpsborg     jobbes strategisk med en karrierevei for den enkelte medarbeider. Nordic Choice Quality Hotel Sarpsborg rekrutterer også fra den delen av arbeidsstyrken i Norge som ofte har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet og legger til rette for utvikling og vekst. Virksomheten går foran som et godt eksempel på fremragende integreringspraksis da de ser potensialet som ligger i den enkelte og det samlede mangfoldet på arbeidsplassen. Vi gratulerer!»

Om Mangfoldsprisen

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet og deles ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi på vegne av Kunnskapsdepartementet (Norge). Vinnerne ble utvalgt av en regional jury bestående av representanter fra Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune, LO Innlandet, NHO Viken Oslo, NAV Innlandet og Kongsberg næringsforum.

Vinnerne er med videre i konkurransen om nasjonale priser.

Til toppen