Reiselivsnæringen kan søke koronatilskudd

Viken fylkeskommune utlyser nå ekstraordinære midler til destinasjonsselskaper som følge av koronaepidemien. Kritiske aktiviteter som bidrar til at destinasjonsselskaper kan ivareta sine kjerneoppgaver gjennom vinteren 2020/2021, er hovedkriteriet for tilskuddsordningen. Rammen er på tre millioner og fristen for å søke er 1. februar 2021.
Vinterlandskap Gravset_Hemsedal - Klikk for stort bilde Morten Falch Sortland/ Getty Images.jpg     

Reiselivsnæringen og destinasjonsselskapene går en tøff vinter i møte. Mangelen på vinterturister har konsekvenser for reiselivsvirksomhetenes omsetning, og dermed også for deres mulighet til å finansiere oppgavene som utføres av destinasjonsselskapene. Budskapet fra flere destinasjoner er at de ikke vil greie seg gjennom vinteren uten støtte. Da må fylkeskommunen bidra der vi kan, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune.

Viken fylkeskommune ønsker at destinasjoner skal utvikles etter prinsippene om bærekraftig reiseliv med mål om helårs arbeidsplasser, støtte opp under lokal matproduksjon og andre næringer.

Søknadsfrist 1. februar

Fylkesråden oppfordrer destinasjonsselskaper, næringsselskaper og innovasjonsaktører til å søke støtte innen fristen 1. februar. Søknader blir tatt i mot og vurdert fortløpende for å sikre raskest mulig saksgang.

Støtte til kritiske aktiviteter for destinasjonsselskaper

Ordningen retter seg spesielt mot destinasjoner som har stor andel utenlandske turister i vintersesongen og som følge av koronaepidemien nå opplever stort bortfall av disse og dermed redusert bidrag fra medlemsbedriftene.
Ordningen skal finansiere kritiske aktiviteter som næringen ikke får hjelp til på andre måter eller gjennom andre midler. Tilskuddsordningen er en videreføring av tiltak fra i sommer. Les mer om kriteriene og hvordan søke tilskudd til destinasjonsselskaper.

Les også:

Til toppen