Sikrer felles etablerertjeneste for Ringerikskommunene

Etablerertjenesten tilbyr veiledning som et lavterskeltilbud til personer som planlegger å etablere sin egen virksomhet eller som planlegger vekst i bedriften. Tirsdag 8. februar signerte Ringerikskommunene; Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum og Ringerike en samarbeidsavtale om etablerertjenesten for 2022-2025 med Viken fylkeskommune, Nav og Innovasjon Norge.

SAMARBEID: Fra venstre: Knut Martin Glesne, ordfører i Krødsherad og leder av IPR for Ringeriksregionen, Bente Jansen, leder Nav Ringerike, Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune, Kirsten Orebråten, ordfører Ringerike, Bjørn Trygve Lohne Hansen, Innovasjon Norge. Bak: Kim Arne Boska, gründer som har etablert firmaet Smartgis AS. Anne K. Wold/ Viken fylkeskommune

  

Dette er vi veldig stolt over! Vi har stor tro på vi i felleskap, gjennom avtalen, kan tilby mer profesjonell veiledning til etablerere og oppstartsbedrifter i regionen, sier Harriet Slaaen, næringssjef i Ringerike kommune.

Pan innovasjon AS er inkubatoren som har vunnet kontrakten om å drive etablerertjenesten på Ringerike. Fra 2022 er det etablert en felles etablerertjeneste for hele fylket. Alle etablererkontorene skal tilby veiledning og grunnleggende etablererkurs, men mange vil også tilby kontorplasser, møteplasser og oppfølgingstiltak.

11 kommuneregioner skal inngå samarbeid med Viken fylkeskommune, Innovasjon Norge og NAV om å drifte etablerertjenesten for Viken.  

Jeg er svært glad for at vi har fått på plass en felles etablerertjeneste for hele Viken. Det er viktig å legge til rette for, og gjøre det enklere for, alle potensielle gründere og nyetablerere som trenger råd og veiledning i oppstartsfasen, sier fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad i Viken fylkeskommune.


Les også: