Skal få felles etablerertjeneste for hele Viken 

Det skal være enkelt for folk som vil etablere egen virksomhet å få veiledning og opplæring.  I løpet av et års tid skal en felles etablerertjeneste for hele Viken være på plass. VIKITG: Etablerertjenesten er viktig for Vikens nyetableringer og gründervirksomhet.  - Klikk for stort bildeVIKITG: Etablerertjenesten er viktig for Vikens nyetableringer og gründervirksomhet. westend61/Getty Images  

– Etablerertjenesten er grunnsteinen i arbeidet vårt for at flere gründere skal lykkes med sin etablering og forhåpentlig bidra med flere nye arbeidsplasser, sier fylkesråd for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad.   

Klikk for stort bildeJohan Edvard Grimstad Morten Brakestad Tilbyr veiledning og kurs 

Etablerertjenesten er et lavterskeltilbud om veiledning og opplæring til personer som planlegger å etablere sin egen virksomhet, eller driver en nystartet bedrift. Etablererkontorene tilbyr veiledning og grunnleggende etablererkurs.  

Les mer om etablerertjenestene 

De tre tidligere fylkene i Viken hadde alle etablerertjenester, men med ulik organisering og eierskap. Disse ble videreført inn i 2020, med et mål om å harmonisere tjenestens organisering og hvilken rolle og økonomisk ansvar fylkeskommunen skal ta.   

– Vi ønsker å samarbeide tett med kommunene om dette. Kommunene er jo førstelinjen, og ofte det første kontaktpunktet for de som planlegger å starte eget, sier Grimstad.  

I tidligere Østfold og Akershus bidrar fylkeskommunen med fast årlig finansiering, mens etablererkontorene i tidligere Buskerud har anledning til å søke om midler gjennom fylkeskommunens utlyste tilskuddsordninger.   

På plass fra 2022 

Før korona og nedstengningen startet Viken fylkeskommunen et arbeid med sikte på å finne frem til en gradvis harmonisert modell for denne tjenesten.  Dette arbeidet måtte settes på «vent» under korona-utbruddet i første halvår. Men nå tas arbeidet opp igjen for fullt.  

Det arbeides for at en felles Etablerertjeneste for Viken skal være på plass senest 1. januar 2022.  

– Dette er et viktig tiltak som kan bidra til bedre tilværelsen for gründere, og gi flere nye etableringer og mer næringsvirksomhet over hele Viken, sier Grimstad.   

Dette er vedtaket: 

  1.  Fylkesrådet arbeider videre med å etablere en regionalisert og harmonisert modell for etablerertjenesten i hele Viken med virkning senest fra 2022 gjennom inngåelse av samarbeidsavtaler med kommuner eller kommuneregioner.   
  2. Modellen iverksettes gradvis og tilpasses lokale/regionale behov. Det arbeides for at Innovasjon Norge og NAV blir partnere i slike samarbeidsavtaler.   
  3. Arbeidet sees i sammenheng med etablering av partnerskapsavtaler mellom Viken fylkeskommune og kommuneregionene.  
Til toppen