Søk støtte til næringsutvikling og innovasjon

Viken fylkeskommune har nesten 18 millioner i potten til bærekraftige næringsutviklingsprosjekter som gir økt økonomisk verdiskaping, styrket konkurransekraft og arbeidsplasser i Viken. Søknadsfristen er 21. april 2023.

Lyspære - Klikk for stort bilde Viken fylkeskommune

Tilskuddsordningen har et regionalt fokus og skal bidra til næringsutvikling i hele Viken.

Hva ønsker dere med denne tilskuddsordningen?

-  Stimulere til samhandling og kompetanseoverføring mellom næringsliv/klynger, gründere, kapital, FoU og offentlige institusjoner som kan resultere i innovasjoner vi trenger for å løse samfunnsutfordringene våre. Det vil sette fart på næringsutviklingen i Viken, og kanskje kan det bære frukter internasjonalt også, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune.

Prosjekter det søkes støtte til kan være i innen ett eller flere området knyttet til  næringsrettet kompetanse, samhandling for økt innovasjon og vekstbedrifter og nyetableringer. Enkeltbedrifter kan ikke søke, men være partner i prosjektet.

Les mer om tilskuddsordningen næringsutvikling og innovasjon 2023.

Se hvilke prosjekter som fikk støtte via ordningen i 2022.

Trenger du rådgivning i søknadsprosessen?

Du kan bestille en rådgivningstime hos en av våre saksbehandlere, dersom du trenger hjelp med å:
• komme i gang med søknadsprosessen
• gi deg mer utfyllende informasjon om relevante tilskuddsordninger
• beskrive hva vi vektlegger i vurderingen av søknader


Bestill rådgivningstime her*
*Velg bestillingsskjemaet for "næringsutvikling og innovasjon 2023".

10 tips til hvordan søke støtte til næringsutvikling

Til toppen