Søk tilskudd til kulturarvopplevelser i Buskerud

Viken fylkeskommune ønsker å bidra til verdiskapning i reiselivsnæringen basert på kultur og kulturarv i tidligere Buskerud. Fristen for å søke om tilskudd er 15. november 2020.

Nore stavkirke - Klikk for stort bildeNore stavkirke Bjørn Johnsen

-  Kultur og kulturarv er en viktig ressurs for reiselivet ved at kulturbaserte opplevelser øker attraktiviteten til Norge som reisemål. Samarbeid mellom ulike næringer, inkludert kulturfeltet, er avgjørende for å utvikle gode produkter som bidrar til verdiskapingen i reiselivsnæringen, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring i Viken fylkeskommune.

Formålet er økt omsetning og helårsbesøk ved å kombinere kultur og kulturarv med mat og natur. Produktene skal være miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftige og de skal dekke behovet for reiselivsopplevelser til konkrete målgrupper.

Ikke støtte til enkeltbedrifter

Kommuner, regionråd, organisasjoner, institusjoner og destinasjonsselskap kan søke om midler via denne tilskuddsordningen. Det gis ikke tilskudd til enkeltbedrifter alene. Geografisk samarbeid over kommuner og regioner er en fordel, men hovedinnholdet i prosjektet må ha tydelig eierskap i Buskerud. 

KulturArvOpplevelser ble opprettet i Buskerud fylkeskommune i 2018, som et samarbeid mellom kultur- og næringsfeltene, og er forankret i «Kulturminnekompasset». Programmet videreføres for tidligere Buskerud høsten 2020 med en ramme på 1.000.000 kr. Høstens utlysning skal evalueres og danne grunnlag for hvordan programmet eventuelt kan videreføres for hele Viken fylke.

For mer informasjon om tilskuddsordningen, vurderingskriterier og hvordan søke, se nettsiden til KulturArvOpplever på viken.no

Til toppen