Storsatsing på teknologiutdanning på Lillestrøm

Universitetet i Oslo og forskningsmiljøene på Kjeller lanserte 31. mai en ambisiøs utdannings- og forskningssatsing. Den omfatter romteknologi, autonome systemer og sensorteknologi, fornybare energisystemer, IT-sikkerhet og radiofarmasi.
Klikk for stort bildeVed IFEs Hynor-anlegg f.v. Cecilie Rolstad Denby, leder for Institutt for teknologisystemer, Nils Morten Huseby, administrerende direktør IFE, Jørgen Vik, ordfører Lillestrøm kommune og Svein Stølen, rektor ved Universitet i Oslo. Kjell Arne Jørgensen/Lillestrøm kommune.  

Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap). Morten Brakestad  – Dette er gode nyheter! Satsingen på utdanning og forskning på Kjeller har stor betydning for hele regionen og vil styrke den nasjonale og internasjonale posisjonen forskningsmiljøene på Kjeller har innen grønn omstilling og teknologiutvikling, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap).

100 studieplasser

Gjennom et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Institutt for Energiteknikk og Forsvarets Forskningsinstitutt tas det sikte på å etablere 100 studieplasser per år over en periode på fem år.  

En satsing på fremtidsteknologier på Kjeller vil skape sterke positive ringvirkninger lokalt, og være en viktig brikke i utviklingen av et fremtidsrettet og bærekraftig norsk næringsliv.

– Dette er en viktig satsing, det bidrar til bærekraftsmålene, det vil gi flere arbeidsplasser og bidra til byutviklingen på Lillestrøm, sa Jørgen Vik, ordfører Lillestrøm kommune under lanseringen av satsingen på en pressekonferanse 31. mai.

Høyteknologisk

På Kjeller finner vi internasjonalt ledende forskning innen batterier, solceller og hydrogenteknologi ved IFE, og høyteknologisk kompetanse ved FFI. UiO er tilstede med Institutt for Teknologisystemer, samt Senter for Space Sensors and Systems som blant annet har operasjonssentret for Rimfax georadaren på Mars.

Senteret bidrar til økt innovasjon og konkurranseevne for norsk romindustri, samt til å møte nasjonale behov innen satellittsystemer for jordobservasjon. Arbeidet utføres i nært samarbeid med blant annet FFI.

På IFE er det skapt over 100 nye kompetansearbeidsplasser i forbindelse med produksjonen av legemiddelet Xofigo. Kreftlegemiddelet er utviklet fra grunnforskning fra Kjemisk institutt på UiO, og fra isotoplaboratoriene på IFE sendes det i dag til kreftpasienter over hele verden. 

Vi ønsker å styrke utdanningskapasiteten innen ulike fremtidsteknologier vesentlig, og vi vil koble utdanning, forskning og næringsliv tettere sammen på Kjeller. Det vil gi sterke bidrag til regional og nasjonal verdiskaping og bærekraftig vekst.

– En kraftfull satsning vil gi bedre utdanning og sikre rekruttering til forskningsmiljøer og teknologibedrifter, skriver Svein Stølen, rektor Universitetet i Oslo og Nils Morten Huseby, adm.dir Institutt for energiteknikk i en kronikk i Romerikes Blad.

Til toppen