Styrker inkubator og næringshager i Viken 

For bedrifter som skal vokse er det råd og hjelp å få hos det som kalles næringshager og inkubatorer. Viken fylkeskommune ønsker å styrke næringshagene og inkubatorene i Viken ved å gi ytterligere 11,4 millioner i støtte de neste to årene, i tillegg til midlene de får av fylkeskommunen gjennom Siva-programmet.

Formålet er å utvikle inkubatorene og næringshagene i Viken slik at flere bedrifter får tilgang til deres nettverk, kompetanse og fasiliteter for raskere å lykkes med sin vekst og utvikling.  

Helge Stiksrud,  daglig leder Pan Innovasjon - Klikk for stort bilde Linn Grete Sandum  Avtalen som  er inngått med fylkeskommunen er avgjørende for at vi kan forsterke vårt tilbud til næringslivet, sier Helge Stiksrud, daglig leder i Pan Innovasjon i Hønefoss.

Inngått samarbeidsavtaler

De tre tidligere fylkeskommunene i Viken har hatt forskjellig praksis for hvordan de har støttet inkubatorer og næringshager. Nå ønsker Viken fylkeskommune å samordne finansieringen av økt aktivitet i de tre næringshagene og fem inkubatorene, som alle inngår i Siva (Selskapet for industrivekst) sitt næringshage- og inkubasjonsprogram. I løpet av 2021 og 2022 mottar de åtte Siva-miljøene totalt 51,6 millioner kroner fra Viken fylkeskommune.  

Næringshager: 

  • Buskerud næringshage (Sigdal)  
  • Hallingdal næringshage (Gol)  
  • Næringshagen i Østfold (Rakkestad) 

Inkubatorer: 

  • Aggrator Inkubator Ås AS (Ås)
  • Kjeller Innovasjon AS (Kjeller) 
  • Pan Innovasjon AS (Ringerike) 
  • Kongsberg Innovasjon AS (Kongsberg) 
  • Smart Innovation Norway AS (Halden) 

Fylkesråden for næring i Viken fylkeskommune vil bidra til vekst og utvikling: 

-  Næringslivet står overfor tøffe utfordringer på grunn av
koronapandemien.
De toårige avtalene skal gi en forutsigbarFORNØYD: Fylkesråd for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad Morten Brakestad   og langsiktig finansiering for disse inkubatorene og næringshagene som er bedriftenes konkrete hjelpere. Vi håper dette skal gi grobunn for vekst og utvikling for flere bedrifter og kunnskapsarbeidsplasser i regionen, sier fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad i Viken fylkeskommune. Han påpeker at Viken skal være en spydspiss for et bærekraftig grønt skifte i Norge og være en foregangsregion ved å legge til rette for sirkulærøkonomi, og digitalisering av næringslivet. 

Fakta

En inkubator er et innovasjonsselskap eller del av et innovasjonsselskap, som tilbyr gründer-bedriftene og etablert næringsliv rådgiving innenfor forretningsutvikling og kommersialisering til en subsidiert kostnad. De tilbyr også kontorplass, et faglig miljø og et nettverk der de kobles sammen med andre bedrifter, akademia, FoU-miljøer og investorer. 

En næringshage er et innovasjonsselskap som tilbyr bedriftene tjenester som bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av forretningsidéer, markedsplanlegging, nettverksbygging, internasjonalisering og andre utviklingsrelaterte oppgaver til en subsidiert kostnad. Næringshagen skal være en aktiv tilbyder og tilrettelegger av kompetanse, nettverk og infrastruktur, samt være en attraktiv møteplass og samhandlings-arena for bedriftene. En viktig oppgave for næringshagene er å koble bedriftene opp til relevante fagmiljøer, FoU-miljøer, andre innovasjonsselskaper, investeringsmiljøer, samt offentlig virkemiddelapparat.

Selskapet for industrivekst (Siva) er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling. Som ledd i regionreformen overtok fylkeskommunene oppdragsgiveransvaret for Sivas næringshage- og inkubatorprogrammet fra 1.1.2020. Finansieringen kanaliseres gjennom fylkeskommunene, med midler øremerket over statsbudsjettets kap. 13.50 post 61.

Til toppen