Tilskudd til innovativt arbeid med jord og skog

En tilskuddsordning for innovativt arbeid med jordhelse og karbonbinding i jord og skog er nå utlyst.
Illustrasjon med grønn kornåker og grønnsaker over - Klikk for stort bilde bakgrunnsbilde: GettyImages, fotoremse ovenfra: Torbjørn Tandberg, Camilla Winterseth, Torbjørn Tandberg, Fylkesmannen i Buskerud   

Støtteordningen skal bidra til en mer lønnsom og bærekraftig næring.

 – Karbonbinding i jord og skog er en viktig del av det globale karbonkretsløpet og å øke karbonopptaket i jord og skog vil ha en positiv klimaeffekt. En forbedret jordhelsetilstand fører til økt karbonopptak i jorda og bedre avlinger, sier Johan Edvard Grimstad (Sp), fylkesråd for næring og tannhelse.Johan Edvard Grimstad. Morten Brakestad

Han peker på at dette også er et klimatiltak, siden det er snakk om å ta karbon ut av lufta i fotosyntesen og lagre det i jord og skog.

– Landbruket har et enormt potensial for å øke sitt bidrag til bedre klima, sier Grimstad.

Hvem kan søke?

Prosjektet skal gjennomføres av   aktører i samarbeid:

  • Kommuner, organisasjoner samt forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret.
  • Bedriftsnettverk
  • Andre foretak registrert i Enhetsregisteret dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til utlysningens formål.

Støtteordningen gis til samarbeidsprosjekter innen jordhelse og karbonbinding som bidrar til: 

  • Å styrke anvendt forskning og utprøving innen jordhelse og karbonbinding
  • Å heve aktuell kompetanse og forbedre agronomisk praksis i Viken
  • Utvikling av muliggjørende teknologier som får større lønnsomhet og bærekraft ut av bedret jordhelsetilstand, eksempelvis gjennom regenerativt jordbruk eller bruk av biokull
  • Utvikling av muliggjørende teknologier som får større lønnsomhet og bærekraft ut av økt karbonbinding i jordbruket og skogbruket

Slik søker du

Søknadsfrist er 10. februar 2022

Søknaden sendes via www.regionalforvaltning.no

Viken fylkeskommune har avsatt inntil 2 millioner kroner innenfor eget budsjett til ordningen. Støtteordningen er en oppfølging av Landbruksstrategi 2021 –2030 for Viken fylkeskommune. 

Til toppen