Tilskuddsordning for etablerte og sterke klynger i Viken

Nå lyser Viken fylkeskommune ut åtte millioner kroner til klynge- til klyngesamarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Målet er å stimulere næringsklynger til å samarbeide om utviklingsprosjekter som fremmer grønn omstilling, digitalisering og eller internasjonalisering av næringslivet.
 

En næringsklynge er en konsentrasjon av små og store kunnskapsbedrifter som samhandler og innoverer gjennom samarbeid og kunnskapsdeling.

Forskning viser at selskaper i næringsklynger vokser mer, skaper større verdier og er mer innovative enn Johan Edvard Grimstad Morten Brakestad   selskaper som står utenfor. Klyngene er derfor et godt verktøy for å styrke bedriftenes omstillings- og utviklingsevne, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune.

Han understreker at den politiske plattformens satsningsområder for et bærekraftig næringsliv, blant annet svares ut ved å etablere en egen konkurransebasert tilskuddsordning for etablerte og sterke klynger.

Styrker Viken-samfunnet

Støtte til klyngemiljøene kan bidra til å utvikle og tiltrekke høyt utdannet arbeidskraft til regionen, og styrke relasjonene mellom kunnskapsinstitusjoner og næringslivet i regionen. Den nye ordningen ble vedtatt i Fylkestinget 18. februar i år. Fristen for å søke støtte fra ordningen er 13. august 2021.

Les mer om hvordan du kan søke her. 

Til toppen