Viken fylkeskommune lyser ut 60 millioner kroner til kompetanseheving

Har din bedrift behov for å gi ansatte ny kompetanse for at bedriften skal klare nødvendig omstilling? Viken fylkeskommunen øker støtteandelen for små og mellomstore bedrifter. 
Personer sitter i sal og noterer på blokk - Klikk for stort bilde Credit: Halfpoint Images

Det er ingen søknadsfrist i 2022, og støtte tildeles så lenge det er midler igjen.

Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse, i Viken fylkeskommune forklarer:

Nå har vi tatt grep for at pengene skal komme enda flere bedrifter i Viken til gode.

Tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring (BIO), har blitt svært godt mottatt av i Vikens næringsliv.

Hovedformålet er at medarbeiderne i bedriften får tilført den kompetansen som er nødvendig for at bedriften skal lykkes med ønsket omstilling.

Dette kan inkludere alt fra endringer i bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller etablering i nye markeder.

Øker støtteandelen til 70 prosent

Samtidig som bedriftene opplever et økt behov for ny kompetanse, øker Viken fylkeskommune støtteandelen i tilskuddsordningen «Bedriftsintern opplæring».

I de nye retningslinjene er støtten differensiert:

  • Små bedrifter med mindre enn 50 ansatte kan få dekket inntil 70 % av opplæringskostnadene.
  • Mellomstorebedrifter med 50-250 kan få dekket inntil 60 % av opplæringskostnadene.
  • Store bedrifter med mer enn 250 ansatte kan få dekket inntil 50% av opplæringskostnadene.
     

– Store deler av næringslivet vil oppleve at det er en tid før, og en tid etter, pandemien. Markeder og forretningsmodeller er i stor endring. Ved å øke støtteandelen gjør vi det lettere for flere bedrifter å snu seg rundt, sier han.

– Dette er også et viktig grep for å gjøre det lettere for kriserammede bedrifter å holde folk i arbeid, og prioritere å investere i kompetanseheving i stedet for permittering, fortsetter Grimstad.

Alle bedrifter kan søke

Tidligere var det krav om at bedrifter måtte være rammet av korona for å få tilskudd til opplæringstiltaket.

Nå kan alle bedrifter, uansett størrelse og bransje, søke om støtte gjennom tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring.

– Det er fortsatt sånn at det vil bli tillagt vekt hvis bedriften er negativt rammet av covid-19. Det samme gjelder opplæringstiltak som legger til rette for integreringsarbeid og mangfold i bedriften,  sier Mari Engh, rådgiver i Viken fylkeskommune.

– Samtidig opplever store deler av næringslivet et reelt omstilling- og kompetansebehov. Flere bedrifter vil måtte endre praksis og bygge opp ny kompetanse. Derfor åpner vi nå opp for at flere bedrifter, uavhengig av koronasituasjon, kan få støtte gjennom BIO-ordningen, sier Engh.

Tilbyr veiledning

Ønsker du veiledning om hvordan du kan søke om støtte kan du nå booke en  veiledningstime med en av våre saksbehandlere, som kan bistå med:

  • å komme i gang med søknadsprosessen
  • gi mer utfyllende informasjon om ordningen
  • hva vi vektlegger i vurderingen av søknaden

Les mer om tilskuddsordningen og hvordan du søker på viken.no

Se hvem som har fått støtte hittil i 2022.

Til toppen