Viken samordner tilskuddsordningene for næringslivet

Fra 2021 tilbyr Viken støtteordninger til næringsutvikling, innovasjon og forskning, klynger, kompetanseheving, reiseliv og landbruk. Erfaringer fra støtteordningene i de tre tidligere fylkeskommunene og felles forvaltningen av alle ordningene i 2020, danner grunnlaget for harmoniseringen av tilskuddsordningene.  

Klikk for stort bilde     

Tilskuddsordningene vil bli publisert fortløpende når det åpnes for å søke på ordningene. Følgende tilskuddsordninger fra de tre tidligere fylkene vil erstattes av nye ordninger:

 • Tilskudd til regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus
 • Tilskudd til utvikling av reiselivet i Akershus
 • Tilskudd til utvikling av innovasjonsmiljøer i Buskerud
 • Tilskudd til oppfølging av regional plan for verdiskapning og næringsutvikling i Buskerud
 • Tilskudd til næringsutvikling i Østfold
 • Tilskudd til tidlig-fase-forskning-preFOU
 • Tilskudd til større arrangement som profilerer Østfold
 • Tilskudd til prosjekter langs Haldenvassdraget
 • Tilskudd til bedriftsnettverk
 • Tilskudd til etablereropplæring for innvandrere
 • Tilskudd til mentor og traineeordning for innvandrere

Viken fylkeskommune er en samfunnsutvikler som skal legge til rette for og utvikle et vitalt og bærekraftig næringsliv. Til det beste for bedriftene. Til det beste for innbyggerne.

Les mer om tilskuddsordningene for næringslivet

Til toppen