Viken støtter innovasjonsprosjekter med 10 millioner

I Viken satses det blant annet på konkurransedyktig fremtidsmat, snørelatert kunnskaps- og innovasjonssenter og løsninger for å gjenvinne avfall som reduserer klimagassutslippene. Nå fordeler Viken fylkeskommune 10 millioner kroner til 35 innovasjonsprosjekter.   En lys ide, tanke, innovasjon Pixabay  

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Næringslivet og andre offentlige aktører går inn med midler og innsats, slik at den samlede ressursinnsatsen i prosjektene blir 67 millioner kroner. 

– Disse prosjektene skal bidra til å fornye eller skape noe nytt som bidrar til næringsutvikling i regionen, kunnskapsdeling, flere arbeidsplasser og at næringslivet kan nå et internasjonalt marked, sier fylkesråd for næring, Johan Edvard Grimstad, i Viken fylkeskommune. Han håper utbetalingen til disse prosjektene kan bidra positivt, midt i den alvorlige situasjonen næringslivet står i som følge av koronaviruset. 

Hensikten med regionalt innovasjonsprogram er blant annet å bidra til mer innovasjon gjennom samhandling mellom næringsliv, kunnskapsmiljøer og offentlige institusjoner. Videre skal det tilrettelegges for å etablere arbeidsplasser og gjøre kunnskapsintensive bedrifter mer konkurransedyktige internasjonalt.  

Fra bærekraftig mat til vinterpark 

En forutsetning for å få midler gjennom innovasjonsprogrammet er at prosjektene bidrar til bærekraftig og miljøvennlig næringsutvikling.   

– Viken skal tilrettelegge for grønne næringer basert på fornybare ressurser og innovativ teknologi, og dette er noe disse prosjektene bidrar til, sier Grimstad. 

 Listen over de 35 prosjektene som får støtte er variert, her er noen eksempler: 

  • «No Waste» har ambisjoner om å bygge et ledende nasjonalt miljø med bedrifter som har spisskompetanse på teknologi og tjenester knyttet til gjenvinning av avfall og løsninger som reduserer klimagassutslipp. 
  • Fremtidsmat fra Nofirma skal identifisere, skape og utvikle nye muligheter som kan bidra til å gjøre sunn og bærekraftig mat konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt. 
  • Igloo innovation er et kunnskaps- og innovasjonssenter i det som blir verdens største vinterpark – Snøporten på Lørenskog. I prosjektet ønsker de å utvikle Igloo Innovation til å bli en motor i en internasjonal klynge innen vintersport, vinterindustri, og kunnskap relatert til aktivitet på snø og kulde. I prosjektet skal man skape arenaer for innovasjon, kommersialisering og kunnskapsutvikling. 

Sammen om å løse næringspolitiske utfordringer

Regionalt innovasjonsprogram er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune og Oslo kommune, og er et felles virkemiddel for innovasjon og næringsutvikling i hovedstadsregionen. Oslo kommune går inn med 15 millioner kroner i støtte, og til sammen utgjør dette en total støtte på 25 millioner kroner fordelt på 52 prosjekter, hvorav 28 samfinansieres med Oslo kommune.  

Det kommer flere utlysninger, les mer om tiltakspakka for næringslivet i Viken.

Se listen over prosjekter som får støtte gjennom regionalt innovasjonsprogram. (PDF, 64 kB)

Til toppen