Viken teknologiklynge setter grønne avtrykk

Fokus på grønne industribygg, grønne produksjons- og logistikkløsninger, reduksjon av avfall og bærekraft som konkurransefortrinn. Viken teknologiklynges ambisjoner er store og grønne, nå støtter Viken fylkeskommune klyngen med 750 000 kroner.

Klikk for stort bildeGRØNT FOKUS: Viken teknologiklynge har som mål å utvikle minst ti forskning - og innovasjonsprosjekter i samarbeid med andre aktører som medfører økt bærekraft og samfunnsnytte. Istock

- Vi skal skape nye arbeidsplasser i regionen gjennom samfunnsnyttige prosjekter som fremmer bærekraft som konkurransefortrinn, sier Hans Bjørn Paulsrud leder i Viken teknologiklynge. 

Viken fylkeskommune har tro på klyngens arbeid og tildeler nå midler gjennom støtteordningen «Næringsutvikling i Østfold»:

Klyngen har hatt sterk vekst og bidratt til å utvikle regionen gjennom verdiskaping basert på fremtidsrettet teknologi og bærekraftig produksjon, med redusert karbonavtrykk. Det vil vi de skal fortsette å gjøre, samtidig skaper det nye arbeidsplasser, sier Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune.

Klyngen har også tidligere mottatt støtte fra fylkeskommunen. Klyngen er i dialog med tre selskaper som nå vurderer passende lokasjoner for å etablere fabrikk- og produksjonslokasjoner i Viken.

Digitale ambisjoner

For at mellomstore bedrifter og forskning- og utdanningsinstitusjoner innen teknologi og produksjon kan samhandle bedre, ønsker klyngen å lansere den digitale plattformen Viken Connect. Plattformen skal fungere som en koblingsboks mellom klyngens bedrifter, studentprosjekter, internshipstillinger og forsknings- og innovasjonsprosjekter ved utdanningsinstitusjonene. 

Konsentrasjon av kunnskap

Viken Teknologiklynge 4.0 ble stiftet i 2017 og består nå av 53 medlemsbedrifter, videreutviklet av et bedriftsnettverk etablert i 2013. Klyngen består hovedsakelig av små- og mellomstore bedrifter som i dag skreddersyr løsninger etter kundens behov og krav til kompleksitet i teknologi, design og produksjon. 

Viken fylkeskommune har en samfunnsutviklerrolle og skal stimulere til lønnsom næringsutvikling ved bruk av ulike næringspolitiske virkemidler. Les mer om Viken fylkeskommunes rolle. 

Til toppen