Viken vil ha flere unge entreprenører

Viken fylke skal gi flere unge gründere og entreprenører muligheter til å utvikle sin skaperlyst i årene som kommer. 13. oktober inngikk Viken fylkeskommune og Ungt Entreprenørskap Viken partnerskapsavtale.

Bilde fra kontraktsigneringen med Tonje Brenna fra Viken, Peter Skotland fra Ungt Entreprenørskap Viken og rektor ved Lier videregående Cathrine Borge Bolle.  - Klikk for stort bildeViken fylkeskommune og Ungt Entreprenørskap Viken har inngått partnerskapsavtale for å sikre at kreative ungdommer får gode muligheter til å utvikle seg som entreprenører. Fra venstre fylkesrådsleder Tonje Brenna og Ungt Peter Skotland fra Ungt Entreprenørskap Viken og rektor ved Lier videregående skole, Cathrine Borge Bolle, sammen med elever fra Lier vgs. Lier vgs   

Avtalen skal styrke kulturen for entreprenørskap i hele utdanningsløpet. Den nylig avgåtte fylkesrådslederen, Tonje Brenna, signerte avtalen på Lier videregående skole.

Lier videregående vant  prisen for den beste entreprenørskapsskole i Viken tidligere i år, og på signeringsdagen fikk Brenna innblikk i flere av ideene som elevene ved skolen har jobbet frem.

– Entreprenørskap og innovasjon er en gjennomgående strategi og en viktig metode i opplæringen vår, og vi gjennomfører entreprenørskapsaktiviteter på alle trinn. Vi har også satt konkrete måltall for antall elever som skal ha mulighet for å benytte Ungdomsbedrift som metode. I tillegg har skolen en egen prosjektgruppe med ansvar for entreprenørskapsarbeidet, forteller rektor Cathrine Borge Bolle ved Lier videregående skole. 

Viktig opplæringsmetode

– Det er imponerende å se alt elevene får til på Lier videregående, så jeg er ikke overrasket over at dere ble årets entreprenørskole. Den kreativiteten, innsatsviljen og skaperkraften elevene viser er veldig motiverende. Derfor er jeg veldig glad for at vi har fått på plass en avtale som gjør at flere elever i Viken kan ta del i dette, sier den nye fylkesrådslederen Siv Henriette Jacobsen (Ap).

Jacobsen var fylkesråd for utdanning og kompetanse da avtalen ble inngått.

Avtalen mellom Viken fylkeskommune og Ungt Entreprenørskap Viken (UE-Viken) innebærer blant annet at partene samarbeider om å skape en enda sterkere kultur for entreprenørskap i hele utdanningsløpet, fra grunnskole til universitet og høgskole.

Partene skal være pådrivere i entreprenør- og innovasjonsarbeid i utdanning og næringslivet lokalt, regionalt og nasjonalt.

Ungt entreprenørskap er ett av flere verktøy fylkeskommunen bruker for å utvikle fremtidens næringsliv, og ungdom som har engasjert seg i entreprenørskap har større forutsetninger for å etablere egne bedrifter og arbeidsplasser senere i livet.

Utvikler kreativitet og skaperglede

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon, som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Daglig leder Peter Skotland i Ungt Entreprenørskap Viken er glad for avtalen som nå er på plass.

– Her har vi sett noen imponerende eksempler på elevbedrifter. Ungt Entreprenørskap og Viken har hatt tett samarbeid om dette lenge. Vi har fått til mye, men vi har fremdeles et stort potensial. Med den avtalen vi har inngått legger Viken som skoleeier til rette for at vi kan lykkes. Det lover godt, sier Skotland.

Likt for alle skolene i Viken

Partene har lang tradisjon for samarbeid, noe som har gitt Ungt entreprenørskap forutsigbarhet i arbeidet. Det har tidligere vært forskjellige samarbeidsformer mellom de tre fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold og

Ungt entreprenørskap Akershus, Buskerud og Østfold. Samarbeidsavtalen mellom UE-Viken og Viken fylkeskommune bygger videre på de gode erfaringene, og sørger for en helhetlig praksis for hele Viken.

Avtalen gjelder fram til 31.12.2023.

Til toppen