Viken vil identifisere og styrke vekstmulighetene i kommuneregionene

Viken fylkeskommune ønsker å identifisere og styrke vekstmulighetene i alle kommuneregionene i Viken. Menon Economics har fått i oppdrag å analysere omstilling og innovasjon i fylket i lys av pandemien.
Viken fylkeskommune

Målet er å sikre næringsliv som er verdiskapende og robust. Med utgangspunkt i ressurser og særtrekk i hver region, skal analysen danne et kunnskapsgrunnlag for det langsiktige mulighetsrommet til kommuneregionene.

  • hvordan og hvorfor har noen bedrifter utviklet seg og innovert, på tross av covid-19?
  • hvilke muligheter finnes på tvers av bransjer?
  • har innovasjonen og omstillingen funnet sted de siste årene og hvorfor har næringslivet valgt å investere i dette?
  • Finnes det et muligheter for nye produkter, forretningsmodeller eller lignende i etterkant av koronakrisen?

Basert på analysen skal Menon komme med konkrete anbefalinger for hver region.
Analysen vil kunne være et godt supplement til annet arbeid som gjøres i kommuneregionene

Til toppen