Fagområder og prosjekter

I tillegg til at vi gir støtte til næringsutviklingen gjennom lokale, regionale og nasjonale aktører, deltar vi også aktivt i ulike prosjekter og samarbeid. Nedenfor finner du noen utvalgte fagområder og prosjekter vi er engasjert i. I en overgangsfase vil flere være organisert etter gammel fylkesinndeling.Mann med robot - Klikk for stort bilde

  Forskning og nyskaping

  Grønne og blå næringer

  Næringsrettet kompetanse

  • Kompetanseforum Østfold
   Kompetanseforum Østfold jobber med å sikre at både unge og voksne har kompetanse for fremtiden og at det samtidig er nok arbeidskraft med relevant kompetanse i arbeidsmarkedet
  • Innovasjonsverket
   Innovasjonsverket er et prosjekt for samordning av aktører og jobber for felles innsats om innovasjon og kompetanseutvikling i Buskerud.
  • Inspiria Science Center

  Nettverk

  • Partnerskapet for næringsutvikling i Østfold
   Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold er et selvstendig strategisk partnerskap som skal arbeide for økt verdiskaping og sysselsetting i Østfold. Sammen skal vi fremme og inspirere til vekst i næringslivet.
  • Partnerskap for næringsutvikling i Buskerud
   I Buskerud er et offentlig/privat partnerskap valgt som styringsform for å følge opp temaene næringsutvikling og kompetanse 
  • Fjellnettverket
   Fjellnettverket er et politisk nettverk som arbeider for å sette spørsmål for fjellområdene på dagsorden og for å skape levende og livskraftige fjellbygder. Fylkeskommuner, regionråd og kommuner i Sør-Norge er medlemmer, og nettverket tar opp politiske saker som berører fjellområdene. Viken har ansvaret for sekretariatet. 

  Næringsutvikling

  Til toppen