Fagområder og prosjekter

I tillegg til at vi gir støtte til næringsutviklingen gjennom lokale, regionale og nasjonale aktører, deltar vi også aktivt i ulike prosjekter og samarbeid. Nedenfor finner du noen utvalgte fagområder og prosjekter vi er engasjert i. 

Mann med robot - Klikk for stort bilde

Forskning og nyskaping

Grønne og blå næringer

Næringsrettet kompetanse

Nettverk

 • Partnerskapet for næringsutvikling i Østfold
  Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold er et selvstendig strategisk partnerskap som skal arbeide for økt verdiskaping og sysselsetting i Østfold. Sammen skal vi fremme og inspirere til vekst i næringslivet.
 • Partnerskap for næringsutvikling i Buskerud
  I Buskerud er et offentlig/privat partnerskap valgt som styringsform for å følge opp temaene næringsutvikling og kompetanse 
 • Samarbeidsavtale mellom Viken fylkeskommunene, Oslo kommune, Innovasjon Norge, Siva og Norges forskningsråd. Dette for å sikre en mer optimal bruk av regionale og nasjonale virkemidler gjennom å tilrettelegge for dialogarenaer og et mer forpliktende samarbeid mellom partene. Partene skal sammen arbeide for å styrke bedriftenes forskning, innovasjon, kommersialisering og vekst ved hjelp av en bedre koordinert mobilisering mot nasjonale og internasjonale virkemidler.
 • Fjellnettverket
  Fjellnettverket er et politisk nettverk som arbeider for å sette spørsmål for fjellområdene på dagsorden og for å skape levende og livskraftige fjellbygder. Fylkeskommuner, regionråd og kommuner i Sør-Norge er medlemmer, og nettverket tar opp politiske saker som berører fjellområdene. Viken har ansvaret for sekretariatet. 
 • Grønt fagsenter Buskerud
  Grønt Fagsenter Buskerud skal bidra til et sterkere fagmiljø innen landbruk og andre grønne næringer. Grønt Fagsenter Buskerud skal være et kraftsentrum og en jordnær møteplass for landbruket. Grønt fagsenter er underlagt avdeling for Distrikts- og regional næringsutvikling i Viken fylkeskommune.

Næringsutvikling