Fagområder og prosjekter

I tillegg til at vi gir støtte til næringsutviklingen gjennom lokale, regionale og nasjonale aktører, deltar vi også aktivt i ulike prosjekter og samarbeid. Nedenfor finner du noen utvalgte fagområder og prosjekter vi er engasjert i. Mann med robot - Klikk for stort bilde

Forskning og nyskaping

 • Regionale forskningsfond Viken
 • Forregion i Viken
  FORREGION er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen og Forskningsrådet. Programmet skal stimulere til økt samhandling og mer forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv.

Grønne og blå næringer

Næringsrettet kompetanse

Nettverk

 • Partnerskapet for næringsutvikling i Østfold
  Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold er et selvstendig strategisk partnerskap som skal arbeide for økt verdiskaping og sysselsetting i Østfold. Sammen skal vi fremme og inspirere til vekst i næringslivet.
 • Partnerskap for næringsutvikling i Buskerud
  I Buskerud er et offentlig/privat partnerskap valgt som styringsform for å følge opp temaene næringsutvikling og kompetanse 
 • Samarbeidsavtale mellom Viken fylkeskommunene, Oslo kommune, Innovasjon Norge, Siva og Norges forskningsråd. Dette for å sikre en mer optimal bruk av regionale og nasjonale virkemidler gjennom å tilrettelegge for dialogarenaer og et mer forpliktende samarbeid mellom partene. Partene skal sammen arbeide for å styrke bedriftenes forskning, innovasjon, kommersialisering og vekst ved hjelp av en bedre koordinert mobilisering mot nasjonale og internasjonale virkemidler.
 • Fjellnettverket
  Fjellnettverket er et politisk nettverk som arbeider for å sette spørsmål for fjellområdene på dagsorden og for å skape levende og livskraftige fjellbygder. Fylkeskommuner, regionråd og kommuner i Sør-Norge er medlemmer, og nettverket tar opp politiske saker som berører fjellområdene. Viken har ansvaret for sekretariatet. 

Næringsutvikling

Til toppen