Forregion i Viken og Oslo

Forregion Viken og Oslo er et samarbeidsprosjekt mellom Viken fylkeskommune, Oslo kommune og Forskningsrådet under Forskningsrådets program FORREGION. Forregion er representert i alle landets fylker. FORREGION skal mobilisere til økt bruk av forskningsmidler i næringslivet, økt kunnskapsflyt mellom deltagere og til økt kvalitet på forskningsbaserte utviklingsprosjekter i bedrifter og offentlige virksomheter, nettverk og regioner.

Virkemidler i Forregion Viken og Oslo

  • Personmobilitet - gjør det mulig for studenter, forskere og næringslivsfolk å krysse institusjonelle grenser og skaffe seg erfaring fra - og selv bidra i - nye miljøer.
     
  • Kompetansemegling - en kvalifisert rådgiver (megler) hjelper bedrifter og bedriftsnettverk til å finne rett forskningskompetanse. Både produserende og tjenesteytende næringer kan omfattes.
     
  • Forprosjektmidler til bedrift - finansiell støtte som stimulerer bedrifter til økt bruk av FoU.
     
  • Nettverksmøter for bedrifter samler ulike typer aktører for å diskutere en aktuell problemstilling. Kompetansemeglere organiserer møtene, som har som mål at deltagerne kommer fram til en felles konklusjon eller handlingspunkter, som kan lede til felles prosjekter eller satsing.

Kompetansemeglere i Viken:

Kompetansemeglere
Region Kompetanse-megler Fokusområder Kontakt
Østfold Gabriela Grolms Miljøteknologi, bioøkonomi, sirkulær økonomi i Østfolds næringer inkl. landbruk, fornybar energi, energieffektivisering-robotisering og kunstig intelligens, den digitale verdikjeden i byggenæringen gabrielag@viken.no
Østfold Hans Bjørn Paulsrud Omstilling til Industri 4.0, digitalisering og cyber-sikkerhet, robotisering og kunstig intelligens, den digitale verdikjeden i byggenæringen HBP@mrnu.no
Østfold Tone Blixøen Miljøteknologi, bioøkonomi, sirkulær økonomi i Østfolds næringer inkludert landbruk tone@miravita.no
Østfold Synnøve Rubach Prosjektkoordinator for Østfold, miljøteknologi, bioøkonomi, sirkulær økonomi i Østfolds næringer inkl. landbruk, fornybar energi, energieffektivisering kreative næringer og attraksjonskraft påvirkende næringer sr@ostfoldforskning.no
Buskerud Harald Østerberg Miljø og energi harald@solidrock.no
Akershus Per Olve Tobiassen Nyere anvendelse av teknologi perolve@spinonas.no
Oslo/  Akershus Arild Klingsheim Prosjektkoordinator for Oslo og Akershus arildkl@viken.no
Buskerud Trine Magnus Prosjektkoordinator for Buskerud trinema@viken.no
Buskerud Solveig Svardal Opplevelsesnæring og reiseliv svardal@tmforsk.no
Buskerud Bent Håkon Lauritzen Helse- og velferdsteknologi bhl@laurtzen.no
Oslo/ Akershus Anne Marit Rødland Mat/næringsmidler anne.marit.rodland@framtidsmat.no
Oslo/ Akershus Mihaela Tabacareu Læringsteknologi mihaela@osloedtech.no
Oslo/ Akershus Trine Radmann med-tek/helse Trine.Radmann@norwayhealthtech.com
Oslo/ Akershus Ola Rostad Solenergi ola@tretorget.no
Buskerud Marit Svale Svalastog Opplevelsesnæring og reiseliv marit@sa-ho.no


 

Til toppen