Forregion i Viken

Forregion Viken er et samarbeidsprosjekt mellom Viken fylkeskommune og Forskningsrådet under Forskningsrådets FORREGION-program. FORREGION-programmet skal mobilisere til økt bruk av forskning som et innovasjonsgrep.

FORREGION-programmet skal stimulere kunnskapsbyggingen for alle deltakende aktører og øke kvaliteten på forskningsbaserte utviklingsprosjekter i bedrifter, offentlige virksomheter og innad i bedriftsnettverk. Med andre ord er det både faglig kompetanse, prosjektutviklingskompetanse og evne til å bruke virkemiddelapparatets støtteordninger som skal løftes.

Slike samarbeidsprosjekter finnes i alle landets fylker. De kan ha ulike satsingsområder, ha ulike regionale føringer og kan benytte ulike mekanismer og virkemidler.

Virkemidler i Forregion Viken

  • Kompetansemegling. En kvalifisert rådgiver for potensielle kandidater hjelper blant annet til med å finne rett forskningskompetanse og relevant støtteordning. Både produserende og tjenesteytende næringer kan omfattes.
  • Forprosjektmidler til forskning i bedrifter. Disse midlene gir finansiell støtte som stimulerer bedrifter til økt bruk av forskning og utviklingsarbeid (FoU).
  • Nettverksmøter. Kompetansemegler samler ulike aktører/nettverk på tvers av etablerte samarbeidskonstellasjoner. Hensikten er å diskutere felles problemstillinger og å komme fram til handlingspunkter som kan lede til felles prosjekter eller satsinger.

Les om utlysning av forprosjektmidler til forskning i bedrifter på Forskningsrådets nettside.

For mer informasjon, kontakt prosjektleder for Forregion Viken Arild Klingsheim på e-post: arildkl@viken.no

Kompetansemeglerteam Viken:

Kompetansemeglere 2021
Kompetansemeglere i Viken Innsatsområde Kontakt
Harald Østerberg Klima, miljø og energi harald@solidrock.no
Per Olve Tobiassen Teknologi perolve@spinonas.no
Bent Håkon Lauritzen Helse og omsorg Bent.hakon.lauritzen@norwayhealthtech.com
Anne Marit Rødland Miljø- og teknologi med fokus på matproduksjon anne.marit.rodland@fremtidsmat.no
Marit Svalastog marit@sa-ho.no
Trine Radmann Helse og omsorg Trine.Radmann@norwayhealthtech.com
Ola Rostad Klima, miljø og energi med fokus på solenergi ola@tretorget.no
Gabriela Grolms alle: prosjektutforming og metodikk gabrielag@viken.no
Tone Blixøen Teknologi, helse og omsorg tone@miravita.no
Charlotte Sørensen charlotte.sorensen@tmforsk.no
Trine Kopstad Berentsen Klima, miljø og energi Trine@solenergiklyngen.no
Inger Strand Klima, miljø og energi. Teknologi Inger@solenergiklyngen.no

 

Til toppen