Hva er Innovative Østfold?

Har du en god idé og trenger mer kunnskap? Krever det forskning? Sliter du med å komme videre? Da kan Innovative Østfold være noe for deg!

Hva er Innovative Østfold?

Innovative Østfold er et tilbud til bedrifter som tenker nytt.

Innovative Østfold består av en gruppe personer fra bedriftsnettverkenes egne rekker, FoU-sektor og fylkeskommunens rådgivere. De hjelper bedrifter med å se forskningsutfordringen i en innovativ idé, til å designe et godt forskningsprosjekt sammen med en forsker, og til å finne en støtteordning i jungelen av virkemidler. Du kan få veiledning i å formulere målrettet og tydelig, og å kvalitetssikre søknaden. Forskning skal bli til et innovasjonsgrep i næringslivet. En del av Østfolds bedriftsnettverk og klynger hjelper sine bedriftsmedlemmer som en nettverkstjeneste, men også bedrifter som ikke deltar i nettverk kan få hjelp.

Hva kan Innovative Østfold hjelpe deg med?

Personene kaller vi kompetansemeglere. Kompetansemeglere finnes i alle fylker, men tilbudet til bedriftene kan variere. I Østfold er de altså samlet i Kompetansemeglernettverket Innovative Østfold. Er du medlem i et bedriftsnettverk/klynge kan du henvende deg ditt. Er du ikke medlem eller er ditt nettverk ikke på listen nedenfor, ta kontakt med en av fylkeskommunens kompetansemeglere eller henvend deg til Innovative Østfold.

Hva er en kompetansemegler?

Kompetansemegleren har en del grunnleggende ferdigheter som er uavhengig av forretningsvirksomhet eller samfunnsoppgave. Kompetansemeglere kjenner hjelpemidler som sorterer tankene, og kjenner grep som sikrer flyt og konsistens i prosjektbeskrivelsen. Erfaringen har vist at disse resulterer i et godt formulert prosjekt, og det øker sjansen til å få støtte. 

Kompetansemegleren kan sette seg inn i støtteordningenes egenarter og har et godt nettverk av potensielle samarbeidspartnere, også fra forskningssektoren. Noen kompetansemeglere er eller har vært forsker, noen har erfaring med å vurdere søknader, noen kommer fra næringslivet. Også en virkemiddelaktør kan ha kompetansemeglere i egne rekker. Innovative Østfold prøver har variert kompetanse og erfaring som kan tilfredsstille de fleste behov. Merk at kompetansemegleren i utgangspunktet ikke skriver søknaden for deg, men veileder deg til å gjøre det selv.

Hvem står bak Innovative Østfold?

Østfold fylkeskommune tok i 2016 initiativ til å etablere Kompetansemeglernettverket Innovative Østfold. Initiativet er organisert som et prosjekt som årlig mottar støtte fra Forskningsrådet og Viken fylkeskommune. Det betyr at kompetansemeglingstjenesten ytes kostnadsfritt. Innsatsen som kreves av nettverket og/eller bedriften fram mot en innsendt søknad til virkemiddelapparatet regnes som egeninnsats. Innovative Østfold har søkt forlengelse ut 2020.

Disse nettverkene tilbyr kompetansemeglingstjenesten

Fylkeskommunens kompetansemeglere

Prosjektleder og Kompetansemegler fra Østfoldforskning

Prosjektansvarlig

Er du i en tidlig fase og usikker på forskningsinnsatsen?

Til toppen