Kompetansemeglerteamet i Viken

Kompetansemeglerne i Viken er del av det nasjonale kompetansemeglerkorpset i nasjonal FORREGION satsing.

De fungerer som veiledere for bedrifter som ønsker å benytte forskning i forbindelse med en innovasjonsidé. De hjelper blant annet til med å finne rett forskerkompetanse og relevant støtteordning.

Kompetansemeglerteam i Viken

Kompetansemeglerteam i Viken
Kompetansemegler Innsatsområde Kontakt
Charlotte Sørensen By-, steds- og regionsutvikling charlotte.sorensen@tmforsk.no
Bent-Håkon Lauritzen Helse og omsorg bhl@lauritzen.no
Tone Blixøen Klima, energi og miljø tone.blixoen@outlook.com
Anne Marit Rødland Klima, energi og miljø anne.marit.rodland@fremtidsmat.no
Harald Østerberg Klima, energi og miljø harald@solidrock.no
Per Olve Tobiassen Teknologi perolve@spinonas.no
Hermund Arntzen Dale Teknologi hermund.dale@smartinnovationnorway.com