Kontakt

Her finner du kontaktinformasjon til dem som jobber med næringsutvikling i Viken fylkeskommune, fordelt på tre avdelinger.

Distrikt og regional næringsutvikling

Avdeling for distrikts- og regional næringsutvikling jobber med strategisk næringsutvikling i distriktskommuner og kommuneregioner, og med næringsinnhold i kommuneplaner. Vi jobber også med landbruksnæringer, havnæringer, bioøkonomi og reiseliv.

Entreprenørskap og næringsrettet kompetanse

Avdeling for entreprenørskap og næringsrettet kompetanse jobber for at flere skal etablere bedrifter som kan vokse og skape nye arbeidsplasser. Vi jobber også med å redusere gapet mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i næringslivet.

Forskning og innovasjon

Avdeling for forskning og innovasjon arbeider med næringsutvikling gjennom klynger og nettverk, og samarbeid mellom forskningsmiljøer og næringslivet om forskningsbasert innovasjon, med særlig fokus på sirkulærøkonomi, digitalisering, internasjonalisering og innovative offentlige anskaffelser.