Beskrivelse av de 12 kommuneregionene, mulighetsrom og anbefalinger

Menon-rapporten peker også på konkrete mulighetsrom og anbefalinger for hver av de 12 kommuneregionene i Viken (les detaljene i kapittel 9). I kapittel 2 finner du beskrivelse av hver av de 12 kommuneregionene. I nedtrekksmenyen under finner du en oppsummering per kommuneregion. 

Du kan lese rapporten i sin helhet her (PDF, 8 MB)

Tilbake til landingssiden for Menon-rapporten.