Støtteordninger for næringsliv

Du kan søke om tilskudd til næringsutvikling og innovasjon, forskning, kompetanseheving, reiseliv og landbruk.

10 tips til deg som vil søke støtte til næringsutvikling i Viken

Slik søker du

De fleste søknader om støtte fra Viken fylkeskommune skal sendes gjennom søknadsportalen regionalforvaltning.no. Hver søker (organisasjon) må ha en aktiv profil for å kunne søke. 

Har din bedrift behov for å gi de ansatte ny kompetanse for å klare en nødvendig omstilling? Da kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til å delfinansiere opplæringskostnadene. Søknadsfristen er løpende.

Hovedmålet med ordningen er å bidra til et styrket, bærekraftig næringsliv og levedyktige lokalsamfunn i Vikens distriktskommuner. Søknadsfristen er løpende i 2022.

Regionale forskningsfond skal tilrettelegge for at næringslivet og offentlig sektor tar i bruk forskning for å innovere mer enn de gjør i dag.

Bedrifter med liten eller ingen erfaring med forskning og utvikling (FoU) kan søke støtte til mindre FoU-prosjekter på forprosjekt-stadiet.

KulturArvOpplevelser skal bidra til utvikling av opplevelser basert på kulturarv og kulturminner. Opplevelsene skal være attraktive tilbud for turister, andre besøkende og lokalbefolkning. Attraksjonsverdien skal forsterkes ved å inkludere lokalmat, natur og aktiviteter. Søknadsfristen var 11. november 2022 kl. 23:59.

Formålet med støtteordningen er å styrke integreringen gjennom innovativt sosialt entreprenørskap i Viken. Søknadsfristen var torsdag 3. november 2022, (kl. 23.59).

Formålet med støtteordningen er økt økonomisk verdiskaping, styrket konkurransekraft og arbeidsplasser i Viken, gjennom å realisere bærekraftige næringsutviklingsprosjekter. Ordningen skal ha et regionalt fokus og bidra til næringsutvikling i hele Viken. Søknadsfristen var fredag 7. oktober (kl. 23.59) 2022. 

Formålet med støtteordningen er å stimulere etablerte og sterke næringsklynger i Viken til samarbeid med andre næringsklynger regionalt, nasjonalt eller internasjonalt om utviklingsprosjekter for å fremme grønn omstilling samt et bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Søknadsfristen var 7. oktober 2022.

Formålet med støtteordningen er forbedret jordhelsetilstand samt økt karbonbinding i jord og skog for en mer lønnsom og bærekraftig næring. Søknadsfristen var 10. februar 2022 (kl. 23.59).

Det kan søkes om midler til regionale tilretteleggingstiltak og til rekruttering og kompetansehevende tiltak i landbruket i Oslo og Viken. Ordningen er kjent som RK- og RT-midler. Søknadsfristen var 15. februar 2022.

Til toppen