Støtteordninger for næringsliv

Du kan søke om tilskudd til næringsutvikling, forskning og innovasjon, reiseliv, landbruk og internasjonale prosjekter.

Oppdatering av tilskuddsordninger

Vi er nå i gang med å oppdatere våre tilskuddsordninger. Nye tilskuddsordninger vil bli publisert fortløpende når det åpnes for å søke på ordningene.

Følgende ordninger fra de tidligere tre fylkene vil erstattes av nye felles tilskuddsordninger:

 • Tilskudd til regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus
 • Tilskudd til utvikling av reiselivet i Akershus
 • Tilskudd til utvikling av innovasjonsmiljøer i Buskerud
 • Tilskudd til oppfølging av regional plan for verdiskapning og næringsutvikling i Buskerud
 • Tilskudd til næringsutvikling i Østfold
 • Tilskudd til tidlig-fase-forskning-preFOU
 • Tilskudd til større arrangement som profilerer Østfold
 • Tilskudd til prosjekter langs Haldenvassdraget
 • Tilskudd til bedriftsnettverk
 • Tilskudd til etablereropplæring for innvandrere
 • Tilskudd til mentor og traineeordning for innvandrere

Slik søker du

De fleste søknader om støtte fra Viken fylkeskommune skal sendes gjennom søknadsportalen regionalforvaltning.no. Hver søker (organisasjon) må ha en aktiv profil for å kunne søke. 

Regionale forskningsfond skal tilrettelegge for at næringslivet og offentlig sektor tar i bruk forskning for å innovere mer enn de gjør i dag.

Ordningen retter seg spesielt mot destinasjoner som har stor andel utenlandske turister i vintersesongen og som nå opplever stort bortfall av disse og dermed reduserte bidrag fra medlemsbedriftene. Søknadsfrist 1. februar 2021.

Bedrifter med liten eller ingen kunnskap innen forskning og utvikling (FoU) kan søke støtte via Forregions program dersom de har mindre FoU-prosjekter på forprosjekt-stadiet.

KulturArvOpplevelser er et tverrfaglig program for å styrke utvikling av kommersielle og markedstilpassede opplevelsesprodukter med utgangspunkt i kultur og kulturarv i Buskerud. Søknadsfristen for 2020 har utløpt.

Hovedmålet med ordningen er å bidra til et rikt næringsliv og lokalsamfunn i Vikens distriktskommuner. Søknadsfristen for 2020 er utløpt.

Du kan søke om midler til regionale tilretteleggingstiltak og til rekruttering og kompetansehevende tiltak i landbruket. Søknadsfristen for 2020 er utløpt.

Til toppen