Støtteordninger for næringsliv

Du kan søke om tilskudd til næringsutvikling, forskning og innovasjon, reiseliv, landbruk og internasjonale prosjekter.

De fleste støtteordningene finner du i Regionalforvaltning.no  

Ulike ordninger i en overgangsperiode

I en overgangsperiode fram til 2021 vil enkelte tilskuddsordninger kun gjelde for gammel fylkestilhørighet.

I denne overgangsperioden vil potensielle søkere i Viken fylkeskommune oppleve å ha ulike tilskuddsordninger, basert på tidligere fylkestilhørighet.

Tilskuddsordninger næringsliv

 

Til toppen