Støtteordninger for næringsliv

Du kan søke om tilskudd til næringsutvikling og innovasjon, forskning, kompetanseheving, reiseliv og landbruk.

10 tips til deg som vil søke støtte til næringsutvikling i Viken

Oppdatering av tilskuddsordninger

Vi er nå i gang med å oppdatere våre tilskuddsordninger. Nye tilskuddsordninger vil bli publisert fortløpende når det åpnes for å søke på ordningene.

Følgende ordninger fra de tre tidligere fylkene vil bli erstattet av nye ordninger:

 • Tilskudd til regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus
 • Tilskudd til utvikling av reiselivet i Akershus
 • Tilskudd til utvikling av innovasjonsmiljøer i Buskerud
 • Tilskudd til oppfølging av regional plan for verdiskapning og næringsutvikling i Buskerud
 • Tilskudd til næringsutvikling i Østfold
 • Tilskudd til tidlig-fase-forskning preFOU
 • Tilskudd til større arrangement som profilerer Østfold
 • Tilskudd til prosjekter langs Haldenvassdraget
 • Tilskudd til bedriftsnettverk
 • Tilskudd til etablereropplæring for innvandrere
 • Tilskudd til mentor og traineeordning for innvandrere

Slik søker du

De fleste søknader om støtte fra Viken fylkeskommune skal sendes gjennom søknadsportalen regionalforvaltning.no. Hver søker (organisasjon) må ha en aktiv profil for å kunne søke. 

Ordningen retter seg spesielt mot destinasjoner som har stor andel utenlandske turister i vintersesongen og som nå opplever stort bortfall av disse og dermed reduserte bidrag fra medlemsbedriftene. Søknadsfristen var 1. mars 2021.

Regionale forskningsfond skal tilrettelegge for at næringslivet og offentlig sektor tar i bruk forskning for å innovere mer enn de gjør i dag.

Bedrifter med liten eller ingen erfaring med forskning og utvikling (FoU) kan søke støtte til mindre FoU-prosjekter på forprosjekt-stadiet.

Støtteordningen skal stimulere til at sterke næringsklynger i Viken samarbeider med andre næringsklynger om utviklingsprosjekter som fremmer grønn omstilling, samt et bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Søknadsfristen var fredag 13. august 2021.

Er din bedrift rammet av covid-19-situasjonen, og har behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling? Da kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til å delfinansiere opplæringskostnadene. Alle bedrifter kan søke, og det gis inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift. 

KulturArvOpplevelser skal bidra til utvikling av opplevelser der kultur, natur, mat, og aktiviteter settes sammen til et attraktivt tilbud til turister, andre besøkende og lokalbefolkning. Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom kultur- og næringsområdene i Viken fylkeskommune. Søknadsfristen er 22. oktober 2021.

Hovedmålet med ordningen er å bidra til et styrket, bærekraftig næringsliv og levedyktige lokalsamfunn i Vikens distriktskommuner. Søknadsfristen er 20. november 2021.

Formålet med støtteordningen «næringsutvikling og Innovasjon» er å delfinansiere utviklingsprosjekter som fremmer et omstillingsdyktig næringsliv, nye grønne næringer basert på fornybare ressurser, innovativ teknologi, digitalisering og sirkulære forretningsmodeller – som sikrer og etablerer nye arbeidsplasser i Viken. Søknadsfrist: Onsdag 27. oktober 2021 (kl. 23.59).

Det kan søkes om midler til regionale tilretteleggingstiltak og til rekruttering og kompetansehevende tiltak i landbruket i Oslo og Viken. Ordningen er kjent som RK- og RT-midler. Søknadsfrist for 2021 er gått ut.

Til toppen