Støtteordninger for næringsliv

Du kan søke om tilskudd til næringsutvikling og innovasjon, forskning, kompetanseheving, reiseliv og landbruk.

Book veiledningstime når du skal søke tilskudd

Trenger du tips eller har spørsmål når du skal søke om tilskudd? Nå tilbyr Viken fylkeskommune veiledningssamtaler med rådgivere for alle tilskuddsordningene på næring. Book veiledningstime for tilskudd her.

 Les også: 10 tips til deg som vil søke støtte til næringsutvikling i Viken

Slik søker du

De fleste søknader om støtte fra Viken fylkeskommune skal sendes gjennom søknadsportalen regionalforvaltning.no. Hver søker (organisasjon) må ha en aktiv profil for å kunne søke. 

Se aktuelle støtteordninger i Regionalforvaltning.no  

Grønn omstilling og sirkulærøkonomi er prioriterte områder for Vikens fylkeskommunes arbeid innen regional næringsutvikling. Fylkeskommunen ønsker derfor å støtte prosjekter som kan stimulere utvikling av mer sirkulære forretningsmodeller i bedriftene. Søknadsfristen er 21. april 2023.

Formålet med støtteordningen er økt økonomisk verdiskaping, styrket konkurransekraft og arbeidsplasser i Viken, gjennom å realisere bærekraftige næringsutviklingsprosjekter. Ordningen skal ha et regionalt fokus og bidra til næringsutvikling i hele Viken. Søknadsfristen er fredag 21. april (kl. 23.59).

Formålet med støtteordningen er å bidra til at flere innvandrere og flyktninger skal komme ut i jobb og få en varig tilknytning til arbeidslivet. Hensikten er å gi aktører mulighet for å utvikle nye løsninger for dem som står utenfor arbeidslivet, samt utforske og utvikle nye løsninger slik at kompetansen til innvandrere blir nyttiggjort i næringslivet. Søknadsfristen er mandag 15. mai (kl. 23.59) 2023.

Regionale forskningsfond skal tilrettelegge for at næringslivet og offentlig sektor tar i bruk forskning for å innovere mer enn de gjør i dag.

Har din bedrift behov for å gi de ansatte ny kompetanse for å klare en nødvendig og vesentlig omstilling av bedriften? Da kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til delfinansiering av opplæringskostnadene.  
Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende. 

Hovedmålet med ordningen er å bidra til et styrket, bærekraftig næringsliv og levedyktige lokalsamfunn i Vikens distriktskommuner. Søknadsfristen er løpende i 2023.

Bedrifter med liten eller ingen erfaring med forskning og utvikling (FoU) kan søke støtte til mindre FoU-prosjekter på forprosjekt-stadiet. Søknadsfristen er løpende i 2023.

Formålet med støtteordningen er forbedret jordhelsetilstand og økt karbonbinding i jord og skog for en mer lønnsom og bærekraftig næring. Søknadsfristen var 15. februar 2023 (kl. 23.59).

Formålet med støtteordningene er å legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Det kan søkes om midler til regionale tilretteleggingstiltak og til rekruttering og kompetansehevende tiltak i landbruket i Oslo og Viken. Ordningen er kjent som RT- og RK-midler. Søknadsfristen var 15. februar (kl. 23.59) 2023.

KulturArvOpplevelser skal bidra til utvikling av opplevelser basert på kulturarv og kulturminner. Opplevelsene skal være attraktive tilbud for turister, andre besøkende og lokalbefolkning. Attraksjonsverdien skal forsterkes ved å inkludere lokalmat, natur og aktiviteter. Søknadsfristen var 11. november 2022 kl. 23:59.

Til toppen