PreFoU – Støtte til tidlig-fase-forskning

PreFou er en støtteordning for bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Midlene skal gi bedriften mulighet til å starte jobben med en innovativ idé som krever forskning.

PreFoU midlene skal bidra til at

  1. ) bedriften kan begynne å arbeide med den innovative ideen, rekruttere inn viktige nøkkelaktører og etablere et prosjektteam til et videreførende forskningsprosjekt
  2. ) bedriften kan koble til seg en forsker som identifiserer og kvalitetssikrer forskningsutfordringen i forbindelse med a.)

Mot slutten av preFoU prosjektet skal søkeren kunne koble a.) og b.) for å utarbeide en forskningsprosjektsøknad til det forskningsbaserte virkemiddelapparatet.

Søkeren skal i søknadsfasen ha fortløpende dialog med en kompetansemegler, som blant annet kan bistå med å koble inn en forsker (jamfør b) og gi råd underveis. Forskeren har ansvar for å utarbeide de obligatoriske leveransene sammen med bedriften, og gjennomføringsplanen skal synliggjøre hvordan dette skal gjennomføres.

Søkere som ikke har kontakt med en kompetansemegler kan henvende seg til Innovative Østfold.

preFoU støtteordning

Har du spørsmål om støtteordningen?

For mer informasjon om støtteordningen kontakt prosjektleder for Innovative Østfold Synnøve Rubach, epost: sr@ostfoldforskning.no, telefon 97742057

Til toppen