Tilskudd til bedriftsnettverk

Bedrifter som samarbeider om utviklingsprosjekter kan søke om tilskudd. Prosjekter som bidrar til bærekraftig og miljøvennlig næringsutvikling vil bli prioritert.

Tilskuddsordningen er et av tiltakene for å styrke nærings- og samfunnslivet i Viken som følge av koronakrisen.

Se flere tiltak i Vikenpakka

Viken fylkeskommune skal legge til rette for etablering av flere arbeidsplasser og økt verdiskaping i næringslivet. Nettverkssamarbeid mellom flere bedrifter er et virkemiddel for å utløse dette potensialet.

Slik søker du

Søknadsfristen er løpende og du søker via Regionalforvaltning.no

Hvem kan søke

Tre eller flere bedrifter som samarbeider om et utviklingsprosjekt for å styrke innovasjonsevne, konkurransekraft og verdiskaping. 

Mer om krav til søker på regionalforvaltning

Hva kan det søkes om

Støtte kan gis til nettverksfasilitering og kompetansedeling som er nødvendig for å mobilisere til og gjennomføre et innovasjonsprosjekt.

  • Som fasilitering regnes for eksempel tilrettelegging for og gjennomføring av møter, kreative prosesser, opplegg for analyser, strategiprosesser, kompetansetiltak og kompetansedeling samt intern og ekstern kommunikasjon.
  • Som kompetansedeling regnes formell eller reell faglig utvikling for nettverket/virksomhetenes medarbeidere i tråd med nettverkets/virksomhetenes mål og verdier.
  • Som utviklingsprosjekt regnes ny anvendelse eller utvikling av et nytt produkt, en prosess eller en tjeneste, eller utvikling av nytt marked.
  • Prosjekter som har en beskrevet kommersiell ambisjon og en klar forankring i fylkeskommunenes planer, vil bli prioritert.
  • Det kan gis støtte inntil tilsvarende beløp (tid og /eller kontanter) som satses fra bedriftene/nettverket. Maksimalt støttebeløp er 500.000 kroner.

Grønne næringer blir prioritert

Basert på den politiske samarbeidsplattformen for Viken fylkeskommune prioriteres prosjekter som bidrar til bærekraftig og miljøvennlig næringsutvikling. Vi prioriterer derfor nettverk som legger til rette for nye grønne næringer basert på fornybare ressurser og innovativ teknologi. Vi ønsker prosjekter som legger til rette for det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og digitaliseringsutvikling for næringslivet. I søknadsprosessen må man vise hvordan prosjektet støtter opp under FNs 17 bærekraftsmål.

Til toppen