Tilskudd til etablereropplæring for innvandrere

Tilskuddsordningen skal styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring slik at det bedre kan legges til rette for etablerervirksomhet for innvandrere og dermed skape økt sysselsetting og vekst. Søknadsfristen for 2020 er utløpt.

Tilskuddsordningen er et av tiltakene for å styrke nærings- og samfunnslivet i Viken som følge av koronakrisen.

Se flere tiltak i Vikenpakka

Tilskuddsordningen skal støtte prosjekter som skal legge bedre til rette for etablerervirksomhet for innvandrere, spesielt kvinner med innvandrerbakgrunn.

Målgruppe for tilbudet

Målgruppen for prosjektene som gis støtte er innvandrere som ønsker å etablere seg som selvstendig næringsdrivende. Kvinner med innvandrerbakgrunn er en prioritert målgruppe.

Hvem kan søke?

Søkerne til ordningen kan være virksomheter og organisasjoner i privat eller offentlig sektor med fagekspertise i etablereropplæring, inkludert frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret.

Slik søker du

Alle søknader skal leveres elektronisk på regionalforvaltning.no.

Søknadsfristen for 2020 var 1. juni.

Søkere/prosjekteiere registrerer seg med egen bruker. Her finnes det også brukerveileder for søkemodulen.

Alle punkter i søknadsskjemaet skal fylles ut. Merk at informasjon i vedlegg ikke tas med i vurderingen av søknaden.

Kriterier for måloppnåelse

Måloppnåelse vil bli vurdert etter antall deltakere på etablererkurs, antall nystartede bedrifter, utarbeidet materiell, nettsider som gir informasjon om tilbudene og bruk av disse, samarbeidsmøter, veiledningssamtaler, konferanser og annet.

Til toppen