Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring 2021 

Viken fylkeskommune lyser ut midler til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring for å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon, som følge av koronapandemien. Alle bedrifter kan søke og det gis inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift. Søknadsfristen er 1. mars 2021.

Hvem kan søke?  

Bedrifter som på grunn av Covid-19 situasjonen gjennomfører en større omstilling i produksjon og/eller marked, som igjen krever at det gjennomføres kompetanseutviklingstiltak i bedriften.   

Alle bedrifter uansett størrelse eller bransje kan søke så lenge de har ansatte. Søker skal ha forretningsadresse og hoveddelen av sin virksomhet i Viken fylke.   

Bedrifter som oppfyller kravene over kan søke om inntil kr 700 000 i tilskudd.  

Hva kan det gis støtte til?  

Bedriftene kan søke om ulike etter- og videreutdanningstiltak rettet mot for eksempel:  

  • Økning av innovasjonsgrad og innovasjonsevne  
  • Styrke ferdigheter i å jobbe og lære digitalt  
  • Utvikling og bruk av digitale løsninger for opplæring av lærlinger  
  • Datasikkerhet  
  • Endring til nye produkter, tjenester eller markeder   
  • Gi arbeidstakere norskopplæring  

Dette utelukker ikke andre områder.  

Hvordan søke?  

Søknaden sendes via www.regionalforvaltning.no.  

Søknadsfrist 1. mars 2021 

Les mer om retningslinjer, krav, kriterier og hvordan søke på tilskuddsordningen kompetanseheving og bedriftsintern opplæring. 

Krav til kompetansetiltaket 

Bedriften oppfordres til å gjennomføre en kompetansekartlegging og analyse av bedriftens kompetansebehov. For større bedrifter forutsettes det at dette følger med søknaden.  

Opplæringsplan skal være godt forankret hos bedriftens ansatte. 

Har du spørsmål? 

Lurer du på noe? Du er velkommen til å kontakte oss på vår epost: kib@viken.no 

Les også:

Til toppen