Tilskudd til mentor- og traineeordning for innvandrere

Tilskuddsordningen skal bidra til å øke muligheten for inkludering av fagutdannete og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, så de kan bruke sine kvalifikasjoner. Søknadsfristen for 2020 er utløpt.

Tilskuddsordningen er et av tiltakene for å styrke nærings- og samfunnslivet i Viken som følge av koronakrisen.

Se flere tiltak i Vikenpakka

Det er også et mål at virksomheter i privat eller offentlig sektor ved å arrangere et mentor- eller traineeprogram styrker mangfoldet i bedriften, og at de blir tilført ny kompetanse og nye erfaringer.

Målgruppe for tilbudet

Målgruppen er innvandrere med fagutdanning eller med høyere utdanning fra universiteter eller høgskoler i Norge eller utlandet og som trenger innpass i arbeidslivet der de kan bruke sin kompetanse på rett plass.

Hvem kan søke?

Søkerne til ordningen kan være virksomheter og organisasjoner i privat eller offentlig sektor med fagekspertise i etablereropplæring, inkludert frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret.

Du kan søke om tilskudd enkeltvis eller i samarbeid med andre.

Slik søker du

Alle søknader skal leveres elektronisk på regionalforvaltning.no.

Søknadsfristen for 2020 var 1. juni.

Søkere/prosjekteiere registrerer seg med egen bruker. Her finnes det også brukerveileder for søkemodulen.

Alle punkter i søknadsskjemaet skal fylles ut. Merk at informasjon i vedlegg ikke tas med i vurderingen av søknaden.

Kriterier for måloppnåelse

  1. Prosjektrapport som dokumenterer deltakernes vurdering av måloppnåelse og opplevd progresjon.
  2. Antall deltakere som har fått jobb som følge av mentor- og traineeordningen.
Til toppen