Tilskudd til mentor- og traineeordning for innvandrere

Tilskuddsordningen skal bidra til å øke muligheten for inkludering av fagutdannete og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, så de kan bruke sine kvalifikasjoner.

Tilskuddsordningen er et av tiltakene for å styrke nærings- og samfunnslivet i Viken som følge av koronakrisen.

Se flere tiltak i Vikenpakka

Det er også et mål at virksomheter i privat eller offentlig sektor ved å arrangere et mentor- eller traineeprogram styrker mangfoldet i bedriften, og at de blir tilført ny kompetanse og nye erfaringer.

Målgruppe for tilbudet

Målgruppen er innvandrere med fagutdanning eller med høyere utdanning fra universiteter eller høgskoler i Norge eller utlandet og som trenger innpass i arbeidslivet der de kan bruke sin kompetanse på rett plass.

Hvem kan søke?

Søkerne til ordningen kan være virksomheter og organisasjoner i privat eller offentlig sektor med fagekspertise i etablereropplæring, inkludert frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret.

Du kan søke om tilskudd enkeltvis eller i samarbeid med andre.

Slik søker du

Alle søknader skal leveres elektronisk på regionalforvaltning.no. Søknadsfristen er 22. april 2020, men trenger dere mer tid til utvikling og forankring av prosjektet har vi allerede ny søknadsfrist 1. juni 2020.

Søkere/prosjekteiere registrerer seg med egen bruker. Her finnes det også brukerveileder for søkemodulen.

Alle punkter i søknadsskjemaet skal fylles ut. Merk at informasjon i vedlegg ikke tas med i vurderingen av søknaden.

Kriterier for måloppnåelse

  1. Prosjektrapport som dokumenterer deltakernes vurdering av måloppnåelse og opplevd progresjon.
  2. Antall deltakere som har fått jobb som følge av mentor- og traineeordningen.
Til toppen