Starte og utvikle egen bedrift

Skal du starte eller videreutvikle egen bedrift og trenger veiledning? Det finnes mange muligheter for kurs og veiledning for deg som er eller ønsker å bli gründer gjennom våre samarbeidspartnere.

Etablererveilederne og gründermiljøene tilbyr i tillegg til kurs også gründerkafeer, mentorprogram, inkubatorprogram og andre aktiviteter. Flere av miljøene har kontorplasser for gründere.

Velkommen til Viken med din bedrift.

Akershus

Etablererveiledning i Akershus

Etablerertjenesten har kontor på Romerike, Follo og i Asker og Bærum.

Her en samlet oversikt over kurstilbud for etablerere i Akershus.

Gründermiljøer i Akershus

Tidligfasekapital

Buskerud

Etablererveiledning i Buskerud

Gründermiljøer i Buskerud

Østfold

Etablererveiledning i Østfold

Gründermiljøer i Østfold

Tidligfasekapital i Østfold

Ta kontakt med din kommune, næringsforeningen eller Innovasjon Norge

Viken har mange bedriftsnettverk du kan få informasjon om via etablererveilederne. Ta også direkte kontakt med kommunene i det området du ønsker å etablere deg for å komme i kontakt med lokale rådgivere og næringsforeninger.

Innovasjon Norge vil også være viktig for deg som skal etablere eller driver virksomhet i Viken.

Ungt Entreprenørskap er en viktig bidragsyter inn i våre skoler. I samspill med skolene, næringslivet og andre aktører jobber de for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Til toppen