Starte og utvikle egen bedrift

Skal du starte eller videreutvikle egen bedrift og trenger veiledning? Det finnes mange muligheter for kurs og veiledning for deg som er eller ønsker å bli gründer gjennom våre samarbeidspartnere.

Etablererveilederne og gründermiljøene tilbyr i tillegg til kurs også gründerkafeer, mentorprogram, inkubatorprogram og andre aktiviteter. Flere av miljøene har kontorplasser for gründere.

Velkommen til Viken med din bedrift.

Etablerertjenesten

StartUp Viken er et tilbud til alle som ønsker å starte for seg selv i tidligere Akershus, Buskerud og Østfold. StartUp Viken tilbyr nettverk og etablererstøtte til gründere og oppstartsbedrifter. 
Les mer på startupviken.no

Gründermiljøene i Viken 

Ta kontakt med din kommune, næringsforeningen eller Innovasjon Norge

Viken har mange bedriftsnettverk du kan få informasjon om via etablererveilederne. Ta også direkte kontakt med kommunene i det området du ønsker å etablere deg for å komme i kontakt med lokale rådgivere og næringsforeninger.

Innovasjon Norge hjelper deg som skal etablere eller drive virksomhet i Viken med rådgivning, kompetanseheving og nettverksbygging, samt finansiering gjennom tilskudd og lån.

Ungt Entreprenørskap er en viktig bidragsyter inn i våre skoler. I samspill med skolene, næringslivet og andre aktører jobber de for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.