Aktuelt om planlegging

Engasjerte innbyggere: Viken fylkeskommune har mottatt et stort antall innspill fra alle deler av fylket.  

Illustrasjon til indikatorrapport

Oslo kommune og Viken fylkeskommune har utarbeidet en rapport som ser på om vi når målene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 

Fylkesvaraordførter Kathy Lie (SV)

24. august arrangerte Viken fylkeskommune sitt første seminar om universell utforming og sosial bærekraft. Formålet med seminaret var å sette søkelys på betydningen av universell utforming og sosial bærekraft for at Viken skal bli et samfunn for alle.  

Regional planstrategi på høring

- Vi vil gjerne høre hva dere mener, oppfordrer fylkesrådsleder Tonje Brenna i Viken fylkeskommune. – Vi skal utvikle en bærekraftig region sammen med innbyggerne. Regional planstrategi viser hvordan.

   

Naturlandskap med sjø og fjell

18. juni ga fylkesrådet i Viken sin innstilling til regional plan for Norefjell–Reinsjøfjell. – Planen sikrer en langsiktig, helhetlig og bærekraftig utvikling av hele området, sier fylkesråd Øyvind Solum. Til høsten skal fylkestinget behandle planen endelig.

-Det er viktigere enn noensinne å samordne og fokusere ressursene i Viken. Derfor må ikke arbeidet med en regional planstrategi stoppe opp, sier fylkesråd for planlegging og folkehelse, Øyvind Solum.  

Buss med Viken-logo skal ut til kommunene

Viken fylkeskommune går nye veier for å få innspill til arbeidet med en ny regional planstrategi for vikensamfunnet.

 

 

Det er utarbeidet et omfattende kunnskapsgrunnlag for regional planstrategi – det som i praksis vil bli Vikens første strategiplan. Det kan være litt tungt å pløye seg gjennom hundrevis av sider. Vi har derfor laget en kortversjon av rapporten «Vi i Viken» både på norsk og engelsk. De kan være greie for å skaffe oversikt, og som en introduksjon til hele materialet.

  

 

Et skritt i retning svaret på det 1000-kroners-spørsmålet heter regional planstrategi, og det er veien til den fylkesråd Øyvind Solum nå har lagt ut på gjennom møter med alle de 13 regionrådene i Viken.
 

Skjermbilde av klimadashbord for fylker og kommuner

«Klimadashbord for norske kommuner og fylker» er interaktivt verktøy som presenterer klimagassutslipp for fylker og kommuner, både i Viken og i resten av landet.

Til toppen