Aktuelt om planlegging

Det er utarbeidet et omfattende kunnskapsgrunnlag for regional planstrategi – det som i praksis vil bli Vikens første strategiplan. Det kan være litt tungt å pløye seg gjennom hundrevis av sider. Vi har derfor laget en kortversjon av rapporten «Vi i Viken» både på norsk og engelsk. De kan være greie for å skaffe oversikt, og som en introduksjon til hele materialet.

  

 

Et skritt i retning svaret på det 1000-kroners-spørsmålet heter regional planstrategi, og det er veien til den fylkesråd Øyvind Solum nå har lagt ut på gjennom møter med alle de 13 regionrådene i Viken.
 

«Klimadashbord» er interaktivt verktøy som presenterer klimagassutslipp per kommune i Viken. Du finner informasjon om sektorvise utslipp, utvikling av utslippene fra 2009 til 2017, samt utvalgte indikatorer. Formålet med verktøyet er å visualisere og hjelpe brukeren til å se flere forhold samtidig.

Mens befolkningsveksten har gått ned i Norge som helhet, har området som nå utgjør Viken opprettholdt en høy befolkningsvekst gjennom hele det siste tiåret, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Viken fylkeskommune skal være en samarbeidspartner for kommunene. Nå starter vi opp arbeidet med Vikens regionale planstrategi og hvordan vi skal samhandle med kommunene i Viken. Vi trenger kommunene med på laget, sier påtroppende fylkesrådsleder Tonje Brenna.

FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for «alt» Viken fylkeskommune gjør. Denne uken fikk en Viken-delegasjon viktig innsikt i hvordan dette kan gjøres. Det skjedde på en samling i Bonn i Tyskland. 

Viken har fått en viktig rolle av OECD i verdens dugnad for å nå FNs bærekraftsmål. Nylig møtte nyslått fylkesrådsleder Tonje Brenna en delegasjon fra OECD på Viken-besøk. 

Viken fylkeskommune får 40 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB til et stort folkehelseprosjekt som nå rulles ut i skolene. – En gavepakke som vil komme barn og ungdom til gode, sier nyslått fylkesrådsleder Tonje Brenna

Det første felles kunnskapsgrunnlaget om Viken fylke er klart. Det skal fungere som et verktøy for samfunnsplanlegging i hele det nye fylket.

  

Til toppen