Aktuelt om planlegging
Illustrasjon til indikatorrapport

Oslo kommune og Viken fylkeskommune har utarbeidet en rapport som ser på om vi når målene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 

Fylkesvaraordførter Kathy Lie (SV)

24. august arrangerte Viken fylkeskommune sitt første seminar om universell utforming og sosial bærekraft. Formålet med seminaret var å sette søkelys på betydningen av universell utforming og sosial bærekraft for at Viken skal bli et samfunn for alle.  

Regional planstrategi på høring

- Vi vil gjerne høre hva dere mener, oppfordrer fylkesrådsleder Tonje Brenna i Viken fylkeskommune. – Vi skal utvikle en bærekraftig region sammen med innbyggerne. Regional planstrategi viser hvordan.

   

Naturlandskap med sjø og fjell

18. juni ga fylkesrådet i Viken sin innstilling til regional plan for Norefjell–Reinsjøfjell. – Planen sikrer en langsiktig, helhetlig og bærekraftig utvikling av hele området, sier fylkesråd Øyvind Solum. Til høsten skal fylkestinget behandle planen endelig.

-Det er viktigere enn noensinne å samordne og fokusere ressursene i Viken. Derfor må ikke arbeidet med en regional planstrategi stoppe opp, sier fylkesråd for planlegging og folkehelse, Øyvind Solum.  

Buss med Viken-logo skal ut til kommunene

Viken fylkeskommune går nye veier for å få innspill til arbeidet med en ny regional planstrategi for vikensamfunnet.

 

 

Det er utarbeidet et omfattende kunnskapsgrunnlag for regional planstrategi – det som i praksis vil bli Vikens første strategiplan. Det kan være litt tungt å pløye seg gjennom hundrevis av sider. Vi har derfor laget en kortversjon av rapporten «Vi i Viken» både på norsk og engelsk. De kan være greie for å skaffe oversikt, og som en introduksjon til hele materialet.

  

 

Et skritt i retning svaret på det 1000-kroners-spørsmålet heter regional planstrategi, og det er veien til den fylkesråd Øyvind Solum nå har lagt ut på gjennom møter med alle de 13 regionrådene i Viken.
 

Skjermbilde av klimadashbord for fylker og kommuner

«Klimadashbord for norske kommuner og fylker» er interaktivt verktøy som presenterer klimagassutslipp for fylker og kommuner, både i Viken og i resten av landet.

Mens befolkningsveksten har gått ned i Norge som helhet, har området som nå utgjør Viken opprettholdt en høy befolkningsvekst gjennom hele det siste tiåret, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Til toppen