Aktuelt om planlegging

En ny utredning oppsummerer hvilken kompetanse arbeidslivet i Østfoldsområdet har behov for framover. Innsikten skal blant annet benyttes i arbeidet med å utvikle gode regionale plangrunnlag for de tre nye fylkene.     

Fylkesrådsleder og planråden på scenen

En felles innsats for en bærekraftig utvikling, forener hele Viken-samfunnet. Denne uken var nærmere 200 aktører samlet for å drøfte nye regionale planer for nye fylker.

Glade ungdommer i sommerkveld

Mandag 7. mars starter gjennomføringen av Ungdataundersøkelsen i tidligere Akershus og Østfold.  

 

Hånd som holder et blad

Nærmere 30 planer skal erstattes av tre nye regionale planer. Denne uka møttes de nyopprettede prosjektstyrene for første gang. De består av representanter fra ulike sektorer i Viken-samfunnet, og skal bidra med bred kompetanse inn i styringen av planarbeidet.

 

Fylkestinget vedtok 16. desember planprogrammet for tre nye regionale planer. Et viktig steg for å nå målet om et mer bærekraftig samfunn innen 2030, mener fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil (Sp).

  

Trestokk i vannstryk

Oppdaterte vannforvaltningsplaner er nå vedtatt av Viken fylkesting. - Vannet vårt er livsviktig og noe vi aldri må ta for gitt, sier fylkesråd Annette L. Raakil.

 

Barn på trehjulssykkel med lekerakett på ryggen

Regional planlegging handler i bunn og grunn om hvordan vi sammen utvikler samfunnet vårt. For Viken skal det lages tre nye regionale planer. Planprogrammet for disse sendes nå på høring, og alle inviteres til å si sin mening. 

 

Barn på trehjulsykkel med lekerakett på ryggen

Hvordan skal Vikens innbyggere leve gode liv, og gis like muligheter? Hvordan skal vi reise i fylket i årene som kommer? Hvordan legger vi best til rette for utdanning og verdiskaping? Det er spørsmål fylkesrådet håper hele Viken-samfunnet vil bidra med svar på.

  

Viken fylkeskommune vil styrke distriktene med attraktive lokalsamfunn, næringsvekst og klimavennlig stedsutvikling. Derfor lanseres bygdemiljøpakkene som kommunene nå kan søke på. Tre piloter skal velges ut for satsingen i 2021. – Endelig er vi i gang, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna. 

Sammen skal innbyggerne i Viken utvikle det nye fylket til en bærekraftig region. Regional planstrategi viser hvordan. 18. desember ble den sluttbehandlet i fylkestinget.

 

Til toppen