Aktuelt om planlegging
Fylkesråd og samfunnsplansjef foran fullsatt konferansesal

Arbeidet med de regionale plangrunnlagene for nye Akershus, Buskerud og Østfold fortsetter. I løpet av høsten tas flere steg i prosessen.    

Er du mellom 18 og 25 år, og ønsker å lede prosesser som skal styrke fylkeskommunens medvirkningsarbeid? Til høsten arrangerer Viken fylkeskommune for første gang egne prosesslederkurs for unge voksne.

 

Fire deltakere på åpent oppstartsmøte for bygdemiljøpakkene i Rollag kommune

Kommunene Lunner, Rollag og Aremark er piloter i Viken fylkeskommune sitt arbeid med bygdemiljøpakker. 29. juni inviterte Rollag kommune lokalsamfunnet til oppstart av arbeidet, med en åpen workshop på Rollag bygdetun.

   

Espen Nedland Hansen og Annette Lindahl Raakil på podiet  under den digitale lanseringen av rapporten om universell utforming.

Storsamfunnet har behov for å vite mer om tilstanden for universell utforming, konkluderer en fersk rapport. Rapporten blir viktig for Vikens videre planarbeid, konstaterer fylkesråd Annette Lindahl Raakil (Sp).

   

Hyttefelt på Norefjell-Reinsjøfjell

Viken fylkeskommune har engasjert Menon Economics for å gjennomføre en utredning som kartlegger fritidsboligutvikling i Norefjell-Reinsjøfjell, og effektene på arealbruk, friluftsverdier og lokaløkonomiske verdier. Utredningen foreslår også strategier for en mer bærekraftig utvikling av fjellområdet. Nå er rapporten klar.

 

Kommunene i Viken bidrar sterkt i arbeidet med de regionale planene for Viken. Det gleder fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen.

 

En ny utredning oppsummerer hvilken kompetanse arbeidslivet i Østfoldsområdet har behov for framover. Innsikten skal blant annet benyttes i arbeidet med å utvikle gode regionale plangrunnlag for de tre nye fylkene.     

GODE LIV: Gode liv i distriktene er blant det bygdemiljøpakkene skal bidra til.

Lunner, Aremark og Rollag er piloter for Viken fylkeskommunes bygdemiljøpakker som skal styrke distriktene og gi attraktive lokalsamfunn. Nylig møttes aktørene for å dele erfaringer og forventninger til veien videre.

 

Fylkesrådsleder og planråden på scenen

En felles innsats for en bærekraftig utvikling, forener hele Viken-samfunnet. Denne uken var nærmere 200 aktører samlet for å drøfte nye regionale planer for nye fylker.

Glade ungdommer i sommerkveld

Mandag 7. mars starter gjennomføringen av Ungdataundersøkelsen i tidligere Akershus og Østfold.  

 

Til toppen