Aktuelt om planlegging

Viken fylkeskommune vil styrke distriktene med attraktive lokalsamfunn, næringsvekst og klimavennlig stedsutvikling. Derfor lanseres bygdemiljøpakkene som kommunene nå kan søke på. Tre piloter skal velges ut for satsingen i 2021. – Endelig er vi i gang, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna. 

Sammen skal innbyggerne i Viken utvikle det nye fylket til en bærekraftig region. Regional planstrategi viser hvordan. 18. desember ble den sluttbehandlet i fylkestinget.

 

Skolene skal være en arena hvor elevenes fysiske og psykiske helse styrkes. Det er et av målene fylkestinget vedtok 26. november da de behandlet strategi for helsefremmende skoler.  

 

Engasjerte innbyggere: Viken fylkeskommune har mottatt et stort antall innspill fra alle deler av fylket.  

Illustrasjon til indikatorrapport

Oslo kommune og Viken fylkeskommune har utarbeidet en rapport som ser på om vi når målene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 

Fylkesvaraordførter Kathy Lie (SV)

24. august arrangerte Viken fylkeskommune sitt første seminar om universell utforming og sosial bærekraft. Formålet med seminaret var å sette søkelys på betydningen av universell utforming og sosial bærekraft for at Viken skal bli et samfunn for alle.  

Regional planstrategi på høring

- Vi vil gjerne høre hva dere mener, oppfordrer fylkesrådsleder Tonje Brenna i Viken fylkeskommune. – Vi skal utvikle en bærekraftig region sammen med innbyggerne. Regional planstrategi viser hvordan.

   

Naturlandskap med sjø og fjell

18. juni ga fylkesrådet i Viken sin innstilling til regional plan for Norefjell–Reinsjøfjell. – Planen sikrer en langsiktig, helhetlig og bærekraftig utvikling av hele området, sier fylkesråd Øyvind Solum. Til høsten skal fylkestinget behandle planen endelig.

-Det er viktigere enn noensinne å samordne og fokusere ressursene i Viken. Derfor må ikke arbeidet med en regional planstrategi stoppe opp, sier fylkesråd for planlegging og folkehelse, Øyvind Solum.  

Buss med Viken-logo skal ut til kommunene

Viken fylkeskommune går nye veier for å få innspill til arbeidet med en ny regional planstrategi for vikensamfunnet.

 

 

Til toppen