Aktuelt om planlegging
Barn på trehjulsykkel med lekerakett på ryggen

Hvordan skal Vikens innbyggere leve gode liv, og gis like muligheter? Hvordan skal vi reise i fylket i årene som kommer? Hvordan legger vi best til rette for utdanning og verdiskaping? Det er spørsmål fylkesrådet håper hele Viken-samfunnet vil bidra med svar på.

  

Viken fylkeskommune vil styrke distriktene med attraktive lokalsamfunn, næringsvekst og klimavennlig stedsutvikling. Derfor lanseres bygdemiljøpakkene som kommunene nå kan søke på. Tre piloter skal velges ut for satsingen i 2021. – Endelig er vi i gang, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna. 

Sammen skal innbyggerne i Viken utvikle det nye fylket til en bærekraftig region. Regional planstrategi viser hvordan. 18. desember ble den sluttbehandlet i fylkestinget.

 

Skolene skal være en arena hvor elevenes fysiske og psykiske helse styrkes. Det er et av målene fylkestinget vedtok 26. november da de behandlet strategi for helsefremmende skoler.  

 

Engasjerte innbyggere: Viken fylkeskommune har mottatt et stort antall innspill fra alle deler av fylket.  

Illustrasjon til indikatorrapport

Oslo kommune og Viken fylkeskommune har utarbeidet en rapport som ser på om vi når målene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 

Naturlandskap med sjø og fjell

18. juni ga fylkesrådet i Viken sin innstilling til regional plan for Norefjell–Reinsjøfjell. – Planen sikrer en langsiktig, helhetlig og bærekraftig utvikling av hele området, sier fylkesråd Øyvind Solum. Til høsten skal fylkestinget behandle planen endelig.

-Det er viktigere enn noensinne å samordne og fokusere ressursene i Viken. Derfor må ikke arbeidet med en regional planstrategi stoppe opp, sier fylkesråd for planlegging og folkehelse, Øyvind Solum.  

Buss med Viken-logo skal ut til kommunene

Viken fylkeskommune går nye veier for å få innspill til arbeidet med en ny regional planstrategi for vikensamfunnet.

 

 

Det er utarbeidet et omfattende kunnskapsgrunnlag for regional planstrategi – det som i praksis vil bli Vikens første strategiplan. Det kan være litt tungt å pløye seg gjennom hundrevis av sider. Vi har derfor laget en kortversjon av rapporten «Vi i Viken» både på norsk og engelsk. De kan være greie for å skaffe oversikt, og som en introduksjon til hele materialet.

  

 

Til toppen