Åpent møte om bygdemiljøpakkene i Rollag kommune

Kommunene Lunner, Rollag og Aremark er piloter i Viken fylkeskommune sitt arbeid med bygdemiljøpakker. 29. juni inviterte Rollag kommune lokalsamfunnet til oppstart av arbeidet, med en åpen workshop på Rollag bygdetun.

Fire deltakere på åpent oppstartsmøte for bygdemiljøpakkene i Rollag kommune - Klikk for stort bildeF.v.: Ole Christian Aslaksen (Viken fylkeskommune), Bastian Kvernland (tilflytter og frivillig), Nadine Mielke (folkehelsekoordinator i Rollag kommune) og Viel Jaren Heitmann (ordfører i Rollag kommune) Kjersti Morseth Hallerud / Viken fylkeskommune    

Målet med bygdemiljøpakkene er å få flere til å ville bo, leve og jobbe i distriktskommuner som Rollag. Derfor jobber Rollag med å sette fokus på mobilitet og boligproblematikk i distriktene, strategisk arbeid sammen med frivillighet og privat sektor for å tilnærme seg utfordringsbildet, og stimulere til innovative konsepter som kan føre til økt interesse og tilflytning.

Åpen oppstart

Kommunen inviterte like så godt lokalsamfunnet til oppstart av arbeidet med bygdemiljøpakken. Tema for workshopen var spesielt rettet mot kulturarv, kulturarbeid og samhandling mellom samfunnssektorer. Både Rollag kommune og Viken fylkeskommune var godt representert, med ulike fagpersoner tilgjengelig for deltakerne. 

Stor deltakelse kombinert med rammene som Bygdetunet satte, skapte positivt engasjement og førte til konkretisering av videre innsatsområder som vil mobilisere en stor bredde i samfunnet.

Samarbeid satt i system

Rollag kommune har utviklet et systematiske samarbeid med frivilligheten, og denne dagen var et godt eksempel på det. Bastian Kvernland er tilflytter til Rollag. Han er engasjert i flere frivillige organisasjoner, og var med på planleggingen av møtet.

- Workshopen var en stor suksess og jeg gleder meg til fortsettelsen av arbeidet, smilte Kvernland.

Nadine Mielke, folkehelsekoordinator Rollag kommune tilføyer:
- Bygdemiljøpakken har stimulert til at vi har utviklet vårt samarbeid med Viken fylkeskommune. For oss i kommunen er det lettere å jobbe mer systematisk i samarbeid mellom samfunnet og fylkeskommunen. Jeg kan ikke få fullrost hvor mye positivt vi har fått til allerede nå i oppstarten av arbeidet, sier hun.

Nyskapende

Viken fylkeskommune er godt i gang med arbeidsmøter med alle de tre utvalgte pilotkommunene.
- Neste ut er Aremark kommune hvor vi blant annet skal utforske kulturarv som attraksjonskraft og verdiskaping. Engasjementet er stort blant alle involverte, så dette lover godt for mange nyskapende ideer i fortsettelsen, sier Kjersti Morseth Hallerud i Viken fylkeskommune.  

Les mer om bygdemiljøpakkene

Til toppen