Bli med på å utvikle Viken-samfunnet

Regional planlegging handler i bunn og grunn om hvordan vi sammen utvikler samfunnet vårt. For Viken skal det lages tre nye regionale planer. Planprogrammet for disse sendes nå på høring, og alle inviteres til å si sin mening. 

Barn på trehjulssykkel med lekerakett på ryggen - Klikk for stort bilde GettyImages/loops7
Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Det regionale planarbeidet skal hjelpe oss til å gire opp i klima- og miljøarbeidet, skape nye arbeidsplasser gjennom grønn omstilling, og utjevne sosial ulikhet, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap). 

- Vi styrer Viken etter bærekraftsmålene, og planprogrammet staker ut kursen for en mer bærekraftig utvikling av hele Viken-samfunnet. Dette er et stort arbeid vi nå inviterer til å være med og forme, sier Brenna.

24. juni vedtok fylkesrådet oppstart av arbeidet med nye regionale planer. Ved oppstart av regionale planer skal det først utarbeides et planprogram. Et planprogram kan beskrives som en oppskrift for hvordan de regionale planene skal lages. Dette er nå klart, og sendes på høring fram til 24. september.

Håper på mange innspill

  -Nå er det viktig at alle aktører i Viken involverer seg i arbeidet allerede fra starten av. Vi ønsker å jobbe sammen med kommuner, kulturliv, næringsliv, interesseorganisasjoner og frivillighet. Vi inviterer alle til å fortelle oss hvordan de ønsker å delta i arbeidet med de nye planene, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim (Sp). 

Noe av det som skal skje i høringsperioden er blant annet åpne møter 23. august hvor planprogrammet presenteres og det blir mulighet for å stille spørsmål. Alle Vikens kommuner inviteres også til et dialogmøte 11. august. 

Bærekraftsmålene setter rammene

FNs bærekraftsmål og planetens tålegrense setter de overordnede rammene for utviklingen, og for de tre nye regionale planene for Viken-samfunnet.

•    Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd 
•    Regional plan for kompetanse og verdiskaping 
•    Regional plan for areal og mobilitet 

Les også: Startskudd for Viken-samfunnets nye regionale planer

Om planprosessen

Ved oppstart av regionale planer skal det utarbeides et planprogram i samsvar med kravene i plan- og bygningsloven.

Planprogrammet skal gjøre rede for 

  • formålet med planarbeidet 
  • planprosessen med frister og deltakere 
  • opplegget for medvirkning 
  • hvilke alternativer som vil bli vurdert
  • behovet for utredninger 

Planprogrammet skal sluttbehandles i Viken fylkesting i desember 2021. 
De tre nye regionale planene med tilhørende handlingsprogram skal vedtas i løpet av 2023.