Deltar i internasjonalt samarbeid om fjellområder

Fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes (Sp) deltar på møte i den internasjonale organisasjonen Euromontana, som arbeider for samarbeid og utvikling av fjellområder.​​​​​​

Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel, deltar på møte i den internasjonale organisasjonen Euromontana 25. - 27. oktober. Viken fylkeskommune
Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

72 ulike organisasjoner fra 19 europeiske land er medlemmer i Euromontana. Disse inkluderer både internasjonale, nasjonale og regionale organisasjoner.

Styremøtet, generalforsamling og konferansen Mountain Convention 25. - 27. oktober holdes i Italia, i regionen Calabria, i nasjonalparken Sila.

I år er temaet; “Smart mountains: how to make our territories attractive and future-oriented?”

Innovasjon for utvikling av fjellregioner

Olav Skinnes innleder på konferansen Mountain Convention i Italia. Viken fylkeskommune

– Jeg er opptatt et regionalt utviklingsarbeid som fremmer næringsutvikling, bolyst og livskvalitet i distriktene. For å få det til må vi være innovative og jobbe smart, sa Olav Skinnes i sin innledning på møtet.

Som et godt eksempel trakk Skinnes fram et samarbeidsprosjekt mellom fire kommuner for å utvikle grønne og fleksible transportløsninger for besøkende, fastboende og gods i Norefjell-området.

 Viken fylkeskommunes medlemskap i Euromontana vil sannsynligvis bli videreført av nye Buskerud fylkeskommune, men dette må det nye fylkestinget i Buskerud ta endelig stilling til, sier Olav Skinnes. Skinnes er innstilt til styreplass i organisasjonen.

Strategi for bærekraftige fjellområder

Organisasjonens formål er å promotere levende fjellområder, bærekraftig utvikling og livskvalitet for de som bor der.

Årets konferanse tar sikte på å lage en strategi for bærekraftig utvikling i fjellområder fram mot 2050. Programmet ellers har fokus arbeidsliv og næringsutvikling, grønn mobilitet, livskvalitet i fjellområder.

Følgende prosjekt er for tiden pågående: , SILVER SMEs | Interreg Europe. Avsluttede prosjekter er å finne på organisasjonens nettsider Home - Euromontana .

Fjellnettverket i Norge har mange sammenfallende interesser og mål som Euromontana og man søker å koordinere fellessaker for å påvirke politikk og virkemidler som utvikles i EU.

Medlemmer fra Norge i Euromontana

  • Viken fylkeskommune
  • Innlandet fylkeskommune
  • Vestfold og Telemark fylkeskommune
  • Vestland fylkeskommune
  • Østlandsforskning
  • Vestlandsforskning