Har fått viktig kunnskap om hele Viken

Det første felles kunnskapsgrunnlaget om Viken fylke er klart. Det skal fungere som et verktøy for samfunnsplanlegging i hele det nye fylket.

Ingierstrand bad - Klikk for stort bildeIngierstrand bad Akershus fylkeskommune   

«Vi i Viken» er betegnelsen på en grundig analyserapport om tilstanden i det som blir Viken fylke. Rapporten er organisert etter FNs 17 bærekraftsmål. I tillegg består kunnskapsgrunnlaget av to ekspertrapporter og en omfattende statistikkbank, som gir innsikt og oversikt over en rekke sentrale samfunnsområder.

- Dette har vært et nybrottsarbeid. Resultatet, i form av rapporter og en enda mer omfattende statistikkbank, håper vi spesielt at kommunene i vårt fylke vil dra nytte av i sitt arbeid med å skape gode lokalsamfunn, heter det i forordet signert de ni fylkesrådene i Viken fylkeskommune.

Last ned:

Viken fylkeskommune vil bruke kunnskapsgrunnlaget i arbeidet med regional planstrategi for å forme mål og strategier for utviklingen av vikensamfunnet, og for å utvikle tjenester til det beste for innbyggere. Det skal gjøres i dialog og samarbeid med kommuner og andre samfunnsaktører i det nye fylket.

- «Vi i Viken» gir oss kunnskap om menneskene som bor i Viken, om miljøtilstanden og den økonomiske utviklingen i regionen. Det er et første felles kunnskapsgrunnlag om vårt nye fylke. I Viken har vi ressurser og kraft til å skape gode liv for alle som bor, besøker og arbeider i vårt mangfoldige fylke, skriver fylkesrådene videre.

Viken fylkeskommune legger FNs bærekraftsmål som premiss for utviklingen i fylket, og som første fylkeskommune beskrives også regionens status for alle de 17 bærekraftsmålene. De lokale og regionale utfordringene ses også i et nasjonalt og globalt perspektiv.

I løpet av de to neste ukene møter Viken fylkeskommunes politiske og administrative ledelse representanter for de 51 kommunene som vil utgjøre Viken fylke fra 2020. Her vil kunnskapsgrunnlaget bli presentert.

 

I Viken har vi ressurser og kraft til å skape gode liv for alle som bor, besøker og arbeider i vårt mangfoldige fylke.

Til toppen