Hvordan skal det bli i Viken-samfunnet?

Et skritt i retning svaret på det 1000-kroners-spørsmålet heter regional planstrategi, og det er veien til den fylkesråd Øyvind Solum nå har lagt ut på gjennom møter med alle de 13 regionrådene i Viken.
Fylkesråd Øyvind Solum (nederst ved bordenden) møter ordførere og andre i forbindelse med medvirkningen i regional planstrategi i Fredrikstad fredag. - Klikk for stort bildeFylkesråd Øyvind Solum (nederst ved bordenden) møter ordførere og andre i forbindelse med medvirkningen i regional planstrategi i Fredrikstad fredag. Fredrik Norland/ Viken  

– Hensikten med å besøke alle regionrådene er å bli kjent, få innspill på politisk nivå og høre om muligheter og utfordringer hos de enkelte. Ett område i Viken kan ha andre utfordringer enn andre; noen er byområder, andre er landområder. Da er det viktig å vite hvor skoen trykker i den enkelte region, og det gjør vi best ved å møtes og snakke sammen. Å få innblikk i hele fylket et av avgjørende betydning, sier fylkesråd for planlegging og folkehelse i Viken, Øyvind Solum.

Nylig fikk Hadeland og Romerike besøk, fredag var det møte med både Follo og Nedre Glomma. Så følger de andre som perler på en snor.

Regionrådene er politiske arenaer der kommunene samles og blir enige om hvilke saker man skal kjempe for lokalt og hvilke områder man skal satse på.

"Veikart"

Regional planstrategi handler om å lage en - ja, strategi - for hvilken utvikling man ønsker og har muligheter til å fremme i Viken-samfunnet framover. Medvirkning har en sentral rolle her. Først skal det samles inn innspill, deretter skal disse siles og prioriteres. Så følger en ny runde med høring av det man har samlet, silt, prioritert og sammenfattet i et dokument som trolig blir ganske fyldig.

Planstrategiturneen er et ledd i innsamlingsfasen, der kommunene får vite om prosess og videre arbeid, samt tatt opp sine hjertesaker. 

Klimamål og infrastruktur

Ikke uventet var det fortettingskrav, klimaløsninger og spørsmål om infrastruktur som var hyppigst oppe. Og en påpeking av at det må foretas lokale tilpasninger av sentrale krav - å kreve sentrumsutvikling og kompakt bygging fungerer fint der det er et stort sentrum, men blir litt pussig hvis tettstedet er en husklynge.

–  De gamle fylkesplanene gjelder inntil en felles, ny er vedtatt. Jeg tror det er viktig å tilstrebe en balanse. Vi må fortsette knutepunktsutviklingen, men samtidig se hvordan vi kan tilrettelegge for sosial boligbygging og trivsel. Vi må nyansere, og lage forskjellige løsninger for forskjellige steder. Derfor er denne typen innspill viktige, sier Solum.

Innsamlingsfasen pågår fram til sommeren, deretter satses det på høring og vedtak mens høstløvet faller.

– Gir muligheter

– Denne typen møter viser at vi har mange muligheter underveis. Det er nyttig. God planer og god medvirkning er avgjørende, og kommunene er nøkkelen her. Så tror jeg alle kommuner er innforstått med at man ikke kan få alt man ønsker seg til jul, sier Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård.

Til toppen