Kortversjon av "Vi i Viken"

Det er utarbeidet et omfattende kunnskapsgrunnlag for regional planstrategi – det som i praksis vil bli Vikens første strategiplan. Det kan være litt tungt å pløye seg gjennom hundrevis av sider. Vi har derfor laget en kortversjon av rapporten «Vi i Viken» både på norsk og engelsk. De kan være greie for å skaffe oversikt, og som en introduksjon til hele materialet.

Illustrasjon mennesker, bil og dyr - Klikk for stort bilde Illustrasjon, Melkeveien designkontor   

«Vi i Viken» er betegnelsen på en grundig analyserapport om tilstanden i det som blir Viken fylke. Rapporten er organisert etter FNs 17 bærekraftsmål. I tillegg består kunnskapsgrunnlaget av to ekspertrapporter og en omfattende statistikkbank, som gir innsikt og oversikt over en rekke sentrale samfunnsområder.

Se kortversjonen her:

Til toppen