Kurser unge i medvirkning og prosessledelse

Er du mellom 18 og 25 år, og ønsker å lede prosesser som skal styrke fylkeskommunens medvirkningsarbeid? Til høsten arrangerer Viken fylkeskommune for første gang egne prosesslederkurs for unge voksne.

LEDELSE: I prosesslederkurset skal deltagerne få kompetanse om enkel prosessledelse. Aisha Fulani/ Bizzy  

Kurset arrangeres i løpet av september og oktober, og det er fremdeles ledige plasser.

Søknadsfristen er 7. august.

Her kan du melde deg på kurset

I prosesslederkurset skal deltagerne få kompetanse om enkel prosessledelse. De som fullfører kurset, kan bli del av et prosesslederkorps som skal bidra i medvirkningsprosesser i Viken fylkeskommune.

Eksempler på slike medvirkningsprosesser kan være alt fra gruppe- og prosessarbeid i Ungdommens fylkesting, regionale planprosesser, til kulturutvikling, innspillsverksteder med politikere, statsforvalteren, ordførere og kommuneadministrasjon.

- Gjennom medvirkningsarbeidet, både i forbindelse med regional planstrategi, planprogram for regionale planer i Viken, og i arbeidet med plangrunnlag for nye regionale planer, har vi sett et stort behov for gruppe- og prosessledere som kan bidra i ulike medvirkningsaktiviteter. Dette er også et stort behov ellers i organisasjonen, forteller kursansvarlig Rina Kamilla Yamamoto i Viken fylkeskommune.

En av dem som har meldt seg på høstens kurs er Victoria Alstad, som tidligere har vært aktiv i Ungdommens fylkesting.

- Jeg ønsker med dette kurset å bli en prosessleder for å kunne fasilitere og motivere til idémyldring, kreativitet og læring gjennom en strukturert og trygg atmosfære i medvirkningsprosessene. I tillegg ser jeg frem til å kunne fortsette å lære mer om meg selv og ledelse, sier Victoria.

Gunnar S. Karlsen har meldt seg på for å lære mer om hvordan lederrollen kan settes ut i praksis.

- Selv om jeg liker lederrollen så har jeg noen gang litt problemer med å få alt ut i praksis og få folk til å forstå hvordan prosessen er i hodet mitt. Jeg ønsker veldig å bli en bedre leder, flinkere til å jobbe produktivt og systematisk samt være et godt forbilde for andre, sier han.

Søkere må ha tilknytning til Viken, men kan ha annet bosted, for eksempel i forbindelse med studier eller arbeid.

Første kursrekke gjennomføres 3.-4. september og 18. oktober 2022.

Det settes opp en ny kursrekke vinteren 2023.

Interessert? Les mer om kurset her

Til toppen