Mål om regional planstrategi innen jul

-Det er viktigere enn noensinne å samordne og fokusere ressursene i Viken. Derfor må ikke arbeidet med en regional planstrategi stoppe opp, sier fylkesråd for planlegging og folkehelse, Øyvind Solum.Klikk for stort bilde Walter Schøffthaler   

Allerede da Viken fylkeskommune ble etablert ved nyttår, var fylkeskommunen i full gang med å lage en regional planstrategi for det nye storfylket. Planstrategien skal gjelde fra 2021 til 2030 og skal definere hvilken retning Viken-samfunnet skal ta, og hvilke planer og strategier som trengs for å komme dit.

-Uansett hvor lang tid vi bruker på å reise oss igjen fra økende arbeidsledighet og andre utfordringer i kjølvannet av koronakrisen, trenger vi å lage et mer robust Norge. Klimaendringene vil forsterke seg, vi må forvente mer flom og uår, og behovet for å planlegge og bygge smartere vil bli større. Vi bør satse mer på kompetanse og næringer, som både bidrar til at vi reiser oss igjen og ruster oss for fremtidens kriser og muligheter, og sikre trygg matproduksjon på norske ressurser, sier fylkesråd for planlegging og folkehelse, Øyvind Solum (MDG), og fortsetter: 

Faktisk er det viktigere nå enn noensinne å samordne og fokusere ressursene i Viken, å ha et generasjonsperspektiv for det vi gjør, og gå i gang med det som trengs for å nå målene vi setter.

Digitale møter

I løpet av vinteren og våren har fylkeskommunen møtt og fått innspill fra kommuner i hele fylket, samt næringsliv, frivillighet, og hele spennet av ulike aktører i Viken-samfunnet.

Hoveddelen av medvirkningsdialogen var allerede gjennomført da koronarestriksjonene ble innført 12. mars og satte en stopper for fysiske møter.

Øyvind Solum (MDG), Fylkesråd for planlegging og folkehelse - Klikk for stort bildeØyvind Solum (MDG), Fylkesråd for planlegging og folkehelse Tom-Egil Jensen - Derfor har vi i stedet tatt i bruk digitale løsninger og digitale møtearenaer, slik at medvirkningsprosessen har kunnet fortsette etter restriksjonene ble innført, sier Solum.

29. april arrangeres et nettbasert seminar (webinar), hvor deltakerne får presentert resultatene fra den innledende medvirkningsprosessen og nåværende status for arbeidet.

Til sommeren planlegger fylkesrådet å legge frem forslag til regional planstrategi, og deretter vil det være en full formell høringsrunde fra juli til september.

-Min oppfatning er at vi vil få til en god prosess for regional planstrategi og et godt grunnlag for vedtak i fylkestinget i desember, sier fylkesråden.

Til toppen