Rapport om indikatorer for areal og transport i Oslo og Akershus

Oslo kommune og Viken fylkeskommune har utarbeidet en rapport som ser på om vi når målene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.Illustrasjon til indikatorrapport - Klikk for stort bilde Infokraft AS  

I handlingsprogrammet til den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus (PDF, 8 MB) er det en sentral oppfølgingsoppgave å lage et felles system for å måle om utviklingen i regionen er i tråd med planen.

Rapporten som er utarbeidet omtaler til sammen 44 indikatorer gruppert innenfor syv hovedtemaer, med hovedvekt på arealindikatorer. I tillegg rapporteres det på indikatorer for parkering, trafikkutvikling, grønn mobilitet og klima.

Indikatorene følges opp videre

Rapporten viser måloppnåelse for 2018, det vil si utviklingen fra den regionale planen for areal og transport ble vedtatt i desember 2015 og frem mot 1. januar 2019. Rapporteringen skal følge måloppnåelsen over tid, og indikatorene vil følges opp i videre samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune.

Se hele rapporten "Indikatorer for areal og transport i Oslo og Akershus". (PDF, 50 MB)
 

Til toppen