Samarbeid om regionale planer i Viken 

Nærmere 30 planer skal erstattes av tre nye regionale planer. Denne uka møttes de nyopprettede prosjektstyrene for første gang. De består av representanter fra ulike sektorer i Viken-samfunnet, og skal bidra med bred kompetanse inn i styringen av planarbeidet.

Hånd som holder et blad - Klikk for stort bilde GettyImages / kav777  

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Arbeidet som nå er i gang skal føre fram til tre regionale planer:

  • Regional plan for areal og mobilitet
  • Regional plan for kompetanse og verdiskaping
  • Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd 

- Behov uansett fylkesgrenserAnnette Lindahl Raakil - Klikk for stort bildeFylkesråd for plan, klima og miljø, Annette Lindahl Raakil (Sp). Morten Brakestad  

Selv om fylkestinget i februar skal behandle en sak som handler om mulig oppløsning av Viken fylkeskommune, er fylkesråd Annette Lindahl Raakil (Sp) klar på at framdriften i det regionale planarbeidet skal opprettholdes. 

- Det er behov for et fornyet planverk som kan sette regionen i stand til å nå bærekraftsmålene i 2030. Dette ligger som nasjonale føringer for det regionale og kommunale planarbeidet i Norge. Det arvede planverket gir ikke tilstrekkelig svar på nye utfordringer og muligheter. Planarbeidet må derfor innrettes på en måte som sikrer relevante nye planer, helt uavhengig av eventuelle endringer i fylkesstrukturen, sier fylkesråden.

Program-organisering

Arbeidet med de tre regionale planene organiseres som tre prosjekt i et program. Hensikten er at prosessene skal ses i sammenheng og at prioriteringer blir gjort på bakgrunn av helhetlige vurderinger. 

- Planene vil drøfte regionale mål og strategier for samfunnsutviklingen. Dette krever samarbeid på tvers av sektor- og kommunegrenser. Målet er å finne felles løsninger og legge til rette for at alle kan bidra i utvikling av regionen, sier fylkesråd Lindahl Raakil.

Planarbeidet ledes av et programstyre med tolv medlemmer fra kommune, regional stat, fylkeskommunen, akademia og store organisasjoner i Viken. Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen leder programstyret.

Bred deltakelse

I tillegg har hver av de tre planene et prosjektstyre med administrative representanter fra Viken-samfunnet.

Kommunene, NHO, LO, høgskolene og universitetene i Viken, Kirkens bymisjon, Viken idrettskrets, Husbanken, NAV, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren i Oslo og Viken er blant deltakerne. 

Hilde H. Reine - Klikk for stort bildeFylkesdirektør for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune, Hilde Hermundsgård Reine. Tom-Egil Jensen Prosjektstyrene har et bredt samfunnsperspektiv innenfor planenes tema, og kan bidra til at Viken-samfunnet medvirker i arbeidet. De skal blant annet sikre at de tre nye regionale planene utarbeides innenfor rammene i planprogrammet som fylkestinget vedtok i desember (PDF, 2 MB).

Nytt grep

- Opprettelsen av prosjektstyrene representerer et nytt grep i vår regionale planlegging. Det styrker samfunnsaktørenes involvering i planprosessen, og gir regionen mulighet til å få et bredt forankret og fornyet planverk, sier fylkesdirektør Hilde Hermundsgård Reine, som ledet oppstartsmøtet 19. januar 2022.

Les mer om det regionale planarbeidet.