Skal styrke skolene som arena for trivsel og helse 

Skolene skal være en arena hvor elevenes fysiske og psykiske helse styrkes. Det er et av målene fylkestinget vedtok 26. november da de behandlet strategi for helsefremmende skoler.  

Foto: Klaus Vedfelt/GettyImages  

Fylkesråd for utdanning og kompetanse Siv Henriette Jacobsen er glad for fylkestingets vedtak.  

- Dette er en milepæl, og jeg er glad for det store engasjementet i fylkestinget. Strategien er en start på arbeidet med å forsterke og samle innsatsen for å gjøre våre skoler til en aktiv arena for trivsel og helse. Den er likevel i første rekke en invitasjon om et forsterket samarbeid der alle gode krefter tas i bruk og spiller på lag. Vi skal vi engasjere bredt i det videre arbeidet med tiltak og målsetninger, sier Siv Henriette Jacobsen.  

Med helsefremmende skoler forstår Viken fylkeskommune skoler som styrker elevenes og personalets fysiske og psykiske helse gjennom et godt arbeid med skolemiljøet, undervisningstilbudet og undervisningssituasjonen.  

Skal sikre god helse og livskvalitet

Strategien skal bidra til god helse og fremme livskvalitet for alle. Den skal bygge opp under arbeidet for en inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. 

- Det er viktig å jobbe systematisk og godt for å legge til rette for elevenes trivsel, læring og psykiske og fysiske helse. Dette blir ekstra aktuelt nå under koronapandemien, sier Siv Henriette Jacobsen.  

Fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim er også glad for å ha fått strategien på plass.  

- Arbeidet skal bidra til å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Samtidig kan den bidra til å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og muligheter for livslang læring for alle, sier Tvinnereim. 

Fylkestingets vedtak 26.11.2020

1. Fylkestinget vedtar Strategi for helsefremmende skoler 2021-2023.

2. Skolene utarbeider lokale handlingsplaner under de kjennetegnene som er definert i strategien. Tiltakene i handlingsplanene skal være universelle og kunnskapsbaserte, og det skal være bred medvirkning i arbeidet med tiltak og målsetninger. Gode relasjoner mellom elevene og mellom elever og skolens ansatte skal vektlegges. Nulltoleranse for mobbing, diskriminering, trakassering og rasisme legges til grunn.

3. Ombudene blir invitert til å være med på årlig oppfølging av handlingsplanene for helsefremmende skoler med vekt på de utfordringer som kommer frem i den årlige tilstandsrapporten.

4. Fylkestinget, skolene, elevene og andre aktører i Vikensamfunnet inviteres til å delta i en prosess for videreutvikle strategien.

Les vedtaket og fylkestingets endringer i strategien i protokollen fra møtet 26.11.20. 

Til toppen