Tok nytt viktig steg i den regionale planleggingen

Fylkestinget vedtok 16. desember planprogrammet for tre nye regionale planer. Et viktig steg for å nå målet om et mer bærekraftig samfunn innen 2030, mener fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil (Sp).

NYSKAPENDE: Nå legges det til rette for utvikling av et nyskapende regionalt planverk, mener fylkesråd Annette Lindahl Raakil. Christian Berset
Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg er glad for at fylkestinget stiller seg bak dette viktige arbeidet i planleggingen av framtidens region. Dette er et viktig steg som bidrar til at vi utvikler et mer bærekraftig samfunn innen 2030, sier Lindahl Raakil.

Fylkestinget vedtok 16. desember 2021 planprogram for tre nye regionale planer.

Et planprogram skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt for grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for kunnskap og utredninger.

Her kan du lese det vedtatte planprogrammet. (PDF, 2 MB)

Verdiskapning, areal og livskvalitet

Det var i fjor fylkestinget vedtok regional planstrategi for Viken 2020-2024 – «Veien til et bærekraftig Viken».

Regional planstrategi er det viktigste overordnede politiske styringsverktøy for samfunnsutviklingen, og den bestemmer hvilke regionale planer som skal utarbeides.

Her ble det slått fast at det skal utarbeides tre nye regionale planer for Viken-samfunnet:

  • Regional plan for kompetanse og verdiskaping
  • Regional plan for areal og mobilitet
  • Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd

Nå er altså planprogrammet for disse tre planene på plass.

– Med planprogram for tre nye regionale planer, legges det til rette for utvikling av et nyskapende regionalt planverk. Dette skal konkretisere og bidra til at målene fra regional planstrategi blir nådd innen 2030, sier fylkesråden videre.

- Behov uansett fylkesgrenser

Selv om fylkestinget i februar 2022 skal behandle en sak som handler om mulig oppløsning av Viken fylkeskommune, er fylkesråd Annette Lindahl Raakil klar på at framdriften i det regionale planarbeidet skal opprettholdes. 

– Det er behov for et fornyet planverk som kan sette regionen i stand til å nå bærekraftsmålene i 2030. Dette ligger som nasjonale føringer for det regionale og kommunale planarbeidet i Norge. Det arvede planverket gir ikke tilstrekkelig svar på nye utfordringer og muligheter. Det kommende planarbeidet må derfor innrettes på en måte som sikrer relevante nye planer, helt uavhengig av eventuelle endringer i fylkesstrukturen, sier fylkesråden.

Les mer om det regionale planarbeidet her.

Fakta: