Ut på veien for å møte innbyggerne

Viken fylkeskommune går nye veier for å få innspill til arbeidet med en ny regional planstrategi for vikensamfunnet.

Buss med Viken-logo skal ut til kommunene - Klikk for stort bildeØyvind Solum, fylkesråd for planlegging og folkehelse, gleder seg til å møte innbyggerne og håper på mange innspill Viken fylkeskommune

Oppdatering 11. mars 2020: Rundreisen med "Vikenbussen" avbrytes som en del av fylkeskommunens tiltak for å begrense spredning av koronavirus.

I hele mars besøker Viken fylkeskommune lokalsamfunnene i den nye regionen for å få bidrag til arbeidet med den nye strategien for Viken.

Se kart over hvor og når Viken kommer til din kommune lenger ned på siden

- Det er veldig nyttig for oss å komme ut og møte innbyggerne i regionen vår. Vi er opptatt av bred medvirkning og besøker alt fra energiseminar på Ås til strikkecafe på Nesbyen, sier Øyvind Solum (Miljøpartiet De Grønne), fylkesråd for planlegging og folkehelse i Viken fylkeskommune.

Hovedhensikten med den regionale planstrategien er å sette langsiktige mål for samfunnsutviklingen i Viken og samtidig peke på hvordan målene kan nås.

Det skal også bestemmes hvilke regionale planer som skal utarbeides i den kommende fireårsperioden.

- Vi er opptatt av å ha et tett samarbeid for å få til en god utvikling av samfunnet vårt.

Øyvind Solum (MDG)

- Vi legger opp til en bred medvirkning og håper å få mange innspill til planstrategien, slik at vi sammen kan få til en god utvikling av Viken de kommende årene, fortsetter Solum.

Regional planstrategi for Viken er forankret i FNs bærekraftsmål og skal fungere som en driver for utvikling av arbeidet med bærekraftsmålene i Viken.

- Å arbeide utfra et generasjonsperspektiv og bygge et klimasmart og bærekraftig samfunn innen planetens tålegrenser er viktigere enn noensinne, avslutter Øyvind Solum.

 

Se kart: Her kommer bussen:

Åpne kart på ny side

Til toppen