Vi blir stadig flere!

Mens befolkningsveksten har gått ned i Norge som helhet, har området som nå utgjør Viken opprettholdt en høy befolkningsvekst gjennom hele det siste tiåret, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.
Området som nå er Viken har hatt en stabil vekst i befolkningen de siste ti årene. Bilde av folk som sykler langs vann - Klikk for stort bildeOmrådet som nå er Viken har hatt en stabil vekst i befolkningen de siste ti årene Fossilfri2030

Befolkningsveksten i Østfold, Akershus og Buskerud var på sitt høyeste i 2011 og 2012. Etter den tid har nettoinnvandringen falt kraftig i hele landet og ført til en betydelig lavere befolkningsvekst i Norge som helhet. I «nyfødte» Viken har imidlertid den høye innenlandske innflyttingen bidratt til å opprettholde en høy befolkningsvekst.

Klikk for stort bildeBefolkningsvekst i Viken Infografikk: Viken fylkeskommune/ Melkeveien designkontor AS Høy innflytting og innvandring

I løpet av de siste ti årene har befolkningen i Viken økt med om lag 155 000 personer. De viktigste årsakene til befolkningsveksten har vært innflytting fra andre steder i landet (60 500 personer) og innvandring (63 000 personer). Flytting har alene gitt 123 500 flere personer i Viken, mens fødselsoverskuddet har vært 31 500 personer. Blant funnene er:

  • 19 kommuner i Viken kan regnes som demografisk sårbare. Det vil si at har lav andel unge og høy andel eldre, lave fødselstall og høye tall for dødsfall, og lav eller negativ nettoinnflytting og nettoinnvandring. Kjønnsbalansen (oftest et kvinneunderskudd) er imidlertid varierende mellom kommunene. Et annet kjennetegn ved disse 19 kommunene er at de ligger mindre sentralt enn kommuner med vekst.
     
  • Ni kommuner i Viken har hatt en prosentvis vekst på over 20 prosent i perioden 2010-2020, og hele 16 kommuner har hatt høyere vekst enn Oslo (se kart). Størst vekst finner vi i Ullensaker kommune. Seks kommuner i Viken har hatt nedgang i folketallet.

Klikk for stort bildeKart som viser befolkningsveksten de siste ti årene i Viken-området Viken fylkeskommune I ti-årsperioden 2000 – 2010 var det høy innvandring som skapte høy befolkningsvekst i Viken. I ti-årsperioden 2010 - 2020 har det vært høy innenlands nettoflytting. Hvordan befolkningsutviklingen blir i kommende ti-årsperiode, vil i hovedsak være et spørsmål om hvordan innvandringen og den innenlandske nettoflyttingen til Viken utvikler seg.

Se flere tall og fakta om Viken på våre statistikksider.

Kilde:  https://www.ssb.no/

Til toppen