Viken – et fylke for alle

24. august arrangerte Viken fylkeskommune sitt første seminar om universell utforming og sosial bærekraft. Formålet med seminaret var å sette søkelys på betydningen av universell utforming og sosial bærekraft for at Viken skal bli et samfunn for alle.bilde av fylkesvaraordfører Kathy Lie (SV) under seminar om universell utforming - Klikk for stort bildeFylkesvaraordfører Kathy Lie (SV) André Strand, Viken fylkeskommune   

– Sosial bærekraft handler om at alle mennesker skal ha like sjanser til et stabilt helsefremmende liv, til å få utdanning, jobbe og leve uten diskriminering av noe slag. Viken fylkeskommune skal jobbe for at ingen etterlates eller faller utenfor, sier fylkesvaraordfører Kathy Lie (SV).

Hun understreket nødvendigheten av samarbeid.

– Viken er et stort fylke. Vi ønsker et godt samarbeid med kommunene, som er viktige pådrivere i sin rolle som samfunnsutviklere lokalt, men også organisasjoner, næringsliv og, ikke minst, alle innbyggerne i Viken, slik at vi sammen kan skape et samfunn for alle.

Universell utforming

I et universelt utformet samfunn kan alle innbyggere delta uavhengig av funksjonsnivå. For fylkeskommunen dreier det seg i første rekke om ansvar for opplæringstilbud, eiendomsmasse og offentlig transport. Men det involverer også arbeid for et inkluderende arbeidsliv, informasjons -og kommunikasjonsteknologi, (IKT), kultur, idrett og friluftsliv, og anskaffelser, for å nevne noe.

Bilde av styreleder i Universell Utforming AS, Geir Lippestad under seminaret Viken fylkeskommune holdt i august.  - Klikk for stort bildeStyreleder i Universell Utforming AS, Geir Lippestad André Strand, Viken fylkeskommune   

Likestilling og likeverd

En av foredragsholderne på seminaret var advokat og styreleder i Universell Utforming AS, Geir Lippestad. Han understreket at universell utforming handler om alle menneskers likeverd, og ikke er en problemstilling knyttet til en liten gruppe mennesker. Alle er forskjellige og det skal finnes rom for at alle kan delta i samfunnet. Dette er også nedfelt i Likestillings -og diskrimineringsloven.

– Jeg blir ofte møtt med utsagn som: «Det er jo ikke så mange elever som bruker rullestol på skolene». Men det dreier seg ikke bare om folk i rullestol. Det er mange som på et eller annet tidspunkt i livet vil oppleve å slite med å bevege seg og komme seg rundt. Husk også at så mange som 800 000 mennesker i Norge har nedsatt hørsel, poengterte Lippestad.

– Universell utforming er rett og slett en fornuftig måte å organisere samfunnet på. Det trenger ikke å bli dyrere om man tar det med i planene fra starten av. Det er langt dyrere å rette opp eksempelvis bygningsmessige feil i etterkant, for ikke å snakke om samfunnskostnadene ved å ha mennesker stående utenfor arbeidslivet.

Medvirkning

Viken fylkeskommune har i alt tre medvirkningsråd: rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser, eldrerådet og ungdommens fylkesråd, som jobber for å fremme interessene til gruppene de representerer, herunder saker knyttet til universell utforming.

Leder av rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser, Sverre Bergenholdt, og faglig leder i Universell utforming AS, Trine Presterud, holdt også innlegg i forbindelse med seminaret.

Til toppen