Vil utvikle framtidens Viken sammen

12 representanter fra hele fylket utgjør programstyret for det regionale planarbeidet i Viken. Nå er de i gang med arbeidet som skal gi et bærekraftig og godt Viken-samfunn for framtiden.DIGITAL START: Programstyret hadde sitt digitale oppstartsmøte 19. mars. skjermdump    

Fylkesrådet håper å få hele Viken-samfunnet med på det regionale planarbeidet i årene som kommer, altså legge planer for hvilke planer som skal styre utviklingen i Viken.

Et av tiltakene som skal sikre nettopp dette er er opprettelsen av et bredt sammensatt programstyre.

Fredag 19. mars hadde programstyret for planarbeidet sitt første møte.

Se helheten

– Vi skal styre samfunnsutviklingen etter FNs bærekraftsmål. Viken skal være et godt fylke å leve i, og samtidig skal vi gjennom en enorm grønn omstilling i næringslivet. Da må vi bli flinkere til å jobbe på tvers av sektorer. Sammen skal vi se helheten, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim.

På møteagendaen 19. mars sto en gjennomgang av arbeidet med den vedtatte planstrategien, organiseringen av arbeidet i programstyret, samt en gjennomgang av Viken fylkeskommunes arbeid med FNs bærekraftsmål som setter de overordnede rammene for samfunnsutviklingen i Viken.

Jobbe sammen

– Dette var et godt møte, og veldig fin start på det kanskje viktigste arbeidet vi skal gjøre for framtidens Viken-samfunn. Jeg er glad for at vi har fått med oss så flinke folk i programstyret.

Her har vi samlet en bred og dyp kompetanse, kunnskap og erfaring. En kompetanse og kunnskap som er nødvendig for å fange opp, belyse og behandle et bredt spekter av utfordringer og løsninger. Sammen skal vi skape et bærekraftig Viken-samfunn, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna.

Programstyret består av representanter fra hele fylket, fra Halden til Hemsedal. Medlemmene representer forskning, næringsliv, foreningsliv, miljøorganisasjoner, politikk, stat, fylkeskommune og kommune. 

Programstyrets neste møte blir 23. april.

Dette er medlemmene:

 • Tonje Brenna, fylkesrådsleder, Viken fylkeskommune. Leder programstyret.
 • Anne Beathe Tvinnereim, fylkesråd for plan, klima og miljø, Viken fylkeskommune
 • Sjur Baardsen, rektor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - NMBU
 • Ragnhild Bergheim, ordfører, Lørenskog kommune
 • Valgerd Svarstad Haugland, statsforvalter, Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Ulf Lervik, regionsekretær, LO Oslo og Viken
 • René Rafshol, ordfører, Råde kommune
 • Anja Bakken Riise, leder, Framtiden i våre hender
 • Nasim Rizvi, nestleder, Buskerud innvandrerråd
 • Pål Rørby, ordfører, Hemsedal kommune
 • Nina Solli, regiondirektør, NHO
 • Cecilie Øien, direktør, Museene i Akershus - MiA
Til toppen