Webinar om arealregnskap 25. oktober

Viken fylkeskommune og Klima Viken inviterer til nytt webinar om arealregnskap. Webinaret gjennomføres 25. oktober klokken 09:00–11:30 på Teams.

Freepik.com

Vi fortsetter webinarserien for å fremme arealregnskap i kommunal arealforvaltning, og denne gang arrangeres et webinar der vi ser nærmere på hvordan arealregnskap kan brukes til konkrete avveiinger – bærekraftig og praktisk bruk av arealregnskap og betydningen for kommunene.

Til dette webinaret har vi med oss innlegg fra Agder fylkeskommune, SABIMA, NINA og SSB med flere. 

Delta på webinaret her

 

Program webinar 25. oktober

Program webinar 25. oktober
Tid Program 
09:00-09:10 Arealregnskap i Viken fylkeskommune – prosess og veien videre Viken fylkeskommune v/ fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil 
09:10-09:30 Erfaringer fra praktisk bruk av arealregnskap under utvikling  Agder fylkeskommune v/ Gunnar O. Lindaas
09:30-09:50 Naturkampen 2022 – hva viser den om kommunens arealbruk og hva viser den ikke  SABIMA v/ Fredrik Vikse 
09:50-10:00 Pause 
10:00-10:20 Tiltak og virkemidler som kan bidra til bærekraftig arealbruk  NINA v/ Erik Stange
10:20-10:40 Kartbasert klimagasskalkulator for arealbrukssektoren NIBIO v/ Henrik Forsberg Mathiesen
10:40-11:00 LandValUse: Hvordan politiske prosesser påvirker arealbruk  SSB v/Kristine Grimsrud 
11:00-11:20 MAREA: Hvordan kan naturregnskap gi beslutningsstøtte til forvaltning av kystøkosystemer i Oslofjorden?  NINA v/David Barton 
11:20-11:30 Avslutning Viken fylkeskommune v/ Stig Hvoslef

Se også

Til toppen