Aktuelt

 • 22.03.2022

  Slik har innbyggerne i Viken det

  108 738 innbyggere svarte på Folkehelseundersøkelsen i Viken. Nå vet vi hva de svarte og her finner du de første resultatene.
 • 13.10.2020

  Energistatistikk for norske kommuner og fylker

  Energidashbord er et interaktivt verktøy som visualiserer det lokale og regionale energisystemet via et energibalansediagram for kommuner/fylker i hele...
 • 25.03.2020 Mange innbyggere plages av støy i Viken, i hovedsak fra trafikk.

  Mange plages av støy i Viken

  Støy er det miljøbetingede helseproblemet som flest mennesker i verden er plaget av. I Viken bor 22 prosent av innbyggerne i støyutsatte områder.
 • 19.03.2020 Luftforurensing og støy. Forsidebilde analyserapport 1/2020

  Lokal luftforurensning er et alvorlig helseproblem

  Mange steder i Viken har luftkvaliteten i vinterhalvåret og vårparten vært så dårlig at astmatikere og andre personer med luftveissykdommer eller...
 • 25.02.2020 Andel av befolkningen (25 år og eldre) med høyere utdanning som høyeste fullførte utdanning, 2018. Kilde: SSB Kommunehelsa

  Utdanningsnivå i Viken

  Befolkningens utdanningsnivå og muligheter for livslang læring på lokalt nivå varierer mye i Viken. De store lokale forskjellene har sin historiske bakgrunn...
 • 13.02.2020 Pendlingsstrømmer i Viken, 2018. Pilene angir kun 700 pendlere eller flere.

  Pendling i Viken 

  Flesteparten av arbeidstakere i Viken arbeider i sin egen hjemkommune, og trenger ikke å pendle over en kommunegrense for å komme til arbeidsplassen sin.
Til toppen