Statistikk- og tabellbanken er stengt

Den gamle statistikk- og tabellbanken for Viken fylkeskommune er nå stengt permanent.

Har du spørsmål om tabellbanken eller ønsker tilgang til noe av innholdet som lå her, kan du kontakt fagkoordinator for statistikk, analyse og kart Cathrine Bergjordet på e-post cathrinebe@viken.no.  

FNs bærekraftsmål

 • 13.10.2020

  Energistatistikk for norske kommuner og fylker

  Energidashbord er et interaktivt verktøy som visualiserer det lokale og regionale energisystemet via et energibalansediagram for kommuner/fylker i hele landet.
 • 25.03.2020 Mange innbyggere plages av støy i Viken, i hovedsak fra trafikk.

  Mange plages av støy i Viken

  Støy er det miljøbetingede helseproblemet som flest mennesker i verden er plaget av. I Viken bor 22 prosent av innbyggerne i støyutsatte områder.
 • 19.03.2020 Luftforurensing og støy. Forsidebilde analyserapport 1/2020

  Lokal luftforurensning er et alvorlig helseproblem

  Mange steder i Viken har luftkvaliteten i vinterhalvåret og vårparten vært så dårlig at astmatikere og andre personer med luftveissykdommer eller hjertekarlidelser frarådes å gå...
 • 25.02.2020 Andel av befolkningen (25 år og eldre) med høyere utdanning som høyeste fullførte utdanning, 2018. Kilde: SSB Kommunehelsa

  Utdanningsnivå i Viken

  Befolkningens utdanningsnivå og muligheter for livslang læring på lokalt nivå varierer mye i Viken. De store lokale forskjellene har sin historiske bakgrunn i ulike delregionale...
 • 13.02.2020 Pendlingsstrømmer i Viken, 2018. Pilene angir kun 700 pendlere eller flere.

  Pendling i Viken 

  Flesteparten av arbeidstakere i Viken arbeider i sin egen hjemkommune, og trenger ikke å pendle over en kommunegrense for å komme til arbeidsplassen sin.
Til toppen